HÃY PHẤN KHỞI

Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng, Chúng ta hãy đi lên nhà CHÚA. (Thi Thiên 122:1)

Là những Cơ Đốc nhân, chúng ta có rất nhiều phước hạnh! Chúng ta có thể biết Chúa, nghe tiếng Ngài, nhận tình yêu thương của Ngài, tin cậy Ngài làm những điều tốt nhất cho chúng ta và yên nghỉ trong sự thật rằng Ngài kiểm soát mỗi khía cạnh của cuộc đời chúng ta. Chúng ta có rất nhiều lý do để phấn khởi! Chúng ta phấn khởi về đủ các kiểu sự vật sự việc, vậy tại sao chúng ta không phấn khởi về mối quan hệ của chúng ta với Chúa?

Người ta thường nói rằng bất cứ sự bày tỏ hữu hình nào về sự hăng hái trong bối cảnh thuộc linh là “đa cảm.” Cuối cùng tôi đã nhận ra rằng chính Chúa là Đấng ban cho chúng ta cảm xúc và dù Ngài không muốn chúng ta để cảm xúc dẫn dắt cuộc đời chúng ta, nhưng Ngài ban chúng cho chúng ta có mục đích, một phần trong mục đích đó là sự thích thú. Nếu chúng ta thật sự vui thích Chúa, tại sao chúng ta lại không thể bày tỏ cảm xúc về điều đó? Tại sao kinh nghiệm thuộc linh của chúng ta phải khô khan và nhàm chán, buồn tẻ và không có sự sống? Phải chăng Cơ Đốc Giáo nên được thể hiện qua vẻ mặt ủ rũ, khúc nhạc buồn và các nghi lễ ủ rũ? Chắc chắn là không!

Trong câu Kinh Thánh hôm nay, Đa-vít nói ông vui mừng đi đến nhà của Chúa. Trong 2Sa-mu-ên 6:14, ông đã nhảy múa trước mặt Chúa “cách hết sức.” Ông cũng chơi đàn hạc, hát cho Chúa và mừng vui hớn hở. Nhưng Đa-vít sống dưới Giao Ước Cũ. Ngày nay chúng ta sống dưới Giao Ước mới và ở dưới Giao Ước Mới, chúng ta, những người tin vào Đấng Christ, đầy hy vọng, niềm vui và bình an (xem Rô-ma 15:13). Chúng ta không còn phải phấn đấu hay tranh chiến để được chấp nhận trước mặt Chúa, nhưng chúng ta yên nghỉ trong ân sủng mà Chúa Jêsus đã khiến cho chúng ta được chấp nhận. Chúng ta không còn phải cố xưng nghĩa bản thân bởi các việc làm, nhưng chúng ta được xưng nghĩa bởi đức tin. Chúng ta có thể nghe tiếng của Ngài và vui hưởng sự hiện diện của Ngài. Chúng ta đã được buông tha tự do khỏi mỗi kiểu sự trói buộc! Đây là những lý do tuyệt vời để phấn khởi!

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY : Hãy viết ra mười lý do mà bạn cần phấn khởi về mối quan hệ của bạn với Chúa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon