Hãy Tách Biệt “Con Người” Của Bạn Với “Hành Động” Của Bạn

Hãy Tách Biệt “Con Người” Của Bạn Với “Hành Động” Của Bạn

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới. 2 Cô-rinh-tô 5:17

Tôi đã phạm phải những sai lầm trong cuộc đời – và tôi chắc chắn tối sẽ phạm phải những sai lầm trong tương lai-nhưng tôi vẫn rất thích con người của tôi. Thực tế là, không phải lúc nào tôi cũng làm điều đúng đắn, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc tôi là ai ở
trong Đấng Christ. Tôi biết tôi được yêu và tôi vẫn là một người tốt. Đó là bởi vì tôi là một tạo vật mới ở trong Đấng Christ, tôi học để phân biệt tôi “là ai” với “tôi làm gì.”

Khi bạn nhận ra điều bạn “làm” không quyết định bạn “là ai,” bạn có thể kinh nghiệm một cấp độ mới trong việc được tự do khỏi sự xấu hổ. Khi bạn biết Chúa yêu thích bạn, bạn có thể bắt đầu yêu thương bản thân mình theo một cách lành mạnh và cân bằng. Khi
bạn bắt đầu yêu thích bản thân mình, người khác cũng sẽ bắt đầu yêu thích bạn. Việc bạn thích bản thân mình không đồng nghĩa với việc đầy dẫy sự kiêu ngạo; điều đó đơn giản là việc bạn chấp nhận bản thân như người mà Chúa đã tạo dựng bạn để trở thành.

Tất cả chúng ta đều cần phải thay đổi hành vi của mình, nhưng việc chấp nhận bản thân như một tạo vật của Chúa là quan trọng cho tiến trình trở nên lành mạnh cảm xúc và trọn vẹn trong Đấng Christ. Nếu chúng ta có thể thấm nhuần việc này – yêu bản thân
mình – thì điều đó sẽ hành động cách diệu kỳ trong việc giúp chúng ta vượt qua bản tính xấu hổ.

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa Thánh Linh ơi, xin giúp con phân biệt con là ai với việc con làm. Con có thể yêu thích bản thân mình và kinh nghiệm tự do khỏi sự xấu hổ bởi vì Ngài yêu con và tiếp tục hành động trong cuộc đời con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon