Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Châm Ngôn 3:9-10,“Hãy lấy tài sản và hoa quả đầu mùa của con mà tôn vinh CHÚA. Bấy giờ kho vựa của con sẽ đầy thóc lúa, và thùng chứa của con sẽ đầy tràn rượu mới.”

Nhiều người muốn nhận từ Chúa, nhưng họ không sẵn sàng để dâng hết bản thân mình cho Ngài. Lẽ thật là, thật tốt để tất cả chúng ta đánh giá đời sống của mình và tình trạng tấm lòng của chúng ta một cách thường xuyên để giúp chúng ta tập trung vào Chúa, sẵn sàng dâng hiến và làm tất cả những gì Ngài đặt trong lòng chúng ta để làm. Sẽ có những lúc chúng ta cần có sự kết ước mới để trở thành người dâng hiến và đầu tư bản thân, thời gian và tiền bạc của chúng ta vào công việc của Chúa.

Đừng để ma quỷ khiến bạn bàn ra qua những suy nghĩ sợ hãi mà không dâng hiến. Chúa Giê-su khích lệ chúng ta đừng lo lắng về bất cứ điều gì, vì Chúa biết các nhu cầu của chúng ta và hứa chăm sóc cho chúng ta (xem Ma-thi-ơ 6:25-34).

Châm Ngôn 3:9-10 nói, Hãy lấy tài sản và hoa quả đầu mùa của con mà tôn vinh CHÚA. Bấy giờ kho vựa của con sẽ đầy thóc lúa, và thùng chứa của con sẽ đầy tràn rượu mới. Khi bạn dâng hiến cả thảy cho Chúa, Ngài sẽ thành tín để chăm sóc bạn.

Hãy dâng chính mình cho Chúa. Bạn thể nào thì hãy dâng hết cho Ngài, mọi thứ bạn hy vọng trở thành, tất cả ước mơ, khải tượng, hy vọng và ước ao, hãy dâng hết cho Ngài. Hãy làm mọi sự thành của Ngài và Ngài sẽ bày tỏ quyền năng của Ngài qua đời sống bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, hôm nay con dâng hiến cả thảy cho Ngài: Đôi tay con, môi miệng con, tâm trí con, thân thể con, tiền bạc và thời gian của con. Mọi thứ con có là của Ngài. Ngày hôm nay con muốn làm theo ý muốn của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon