HIỆP MỘT MANG LẠI PHƯỚC HẠNH

Phước cho người nào không đi theo mưu kế kẻ ác, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chung với kẻ nhạo báng. Người ấy sẽ như cây trồng bên dòng nước, sinh hoa quả đúng mùa, lá không tàn héo. Mọi việc người làm đều thịnh vượng. (Thi Thiên 133:1,3)

Khi bạn đã cầu nguyện về điều gì đó và dường như không nghe từ Chúa, có thể bạn cần ai đó cầu nguyện hiệp một với bạn. Kiểu hiệp một đó là một động lực thuộc linh quyền năng và theo các câu của ngày hôm nay thì đó là một điều tốt và làm cho các phước hạnh của Chúa xảy ra.

Khi hai hay nhiều người đến hiệp một, Chúa Jêsus hứa ở với họ và sự hiện diện của Ngài dùng nhiều quyền năng ơn chúng ta có thể tưởng tượng trong cuộc đời chúng ta và trong các hoàn cảnh của chúng ta. Ngài nói trong Ma-thi-ơ 18:19-20, “Ta lại nói cùng các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất thuận ý nhau mà cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Ta ở trên trời sẽ ban cho họ. Vì ở đâu có hai hay ba người nhân danh Ta họp nhau lại, Ta sẽ ở giữa họ.” Chúa cũng ở với cá nhân chúng ta, nhưng quyền năng của chúng ta gia tăng khi chúng ta hiệp lại trong sự hiệp một và đồng thuận. Kinh Thánh nói một người có thể khiến một ngàn người bỏ chạy và hai người có thể đuổi mười ngàn (xem Phục Truyền 32:20). Tôi thích kiểu toán như thế!

Vì phước hạnh của Chúa đáp đậu trên sự hiệu một và sự hiện diện của Ngài ở với những ai hiệp một trong Danh Ngài, nên kẻ thù làm việc siêng năng để chia sẻ mọi người, đem sự gây gỗ vào các mối quan hệ và giữ mọi người bất đồng với nhau. Chúng ta cần hiểu quyền năng của sự hiệp một và đồng thuận, và chúng ta cần thực hành quyền năng đó bằng cách nói chuyện với Chúa và lắng nghe tiếng của Ngài với những người khác.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Đừng bỏ việc cầu nguyện với những người khác.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon