Hiệp Một Nghĩa Là Thích Nhau

Hiệp Một Nghĩa Là Thích Nhau

1 Phi-e-rơ 3:1-2, “Cùng một cách ấy, người vợ cũng phải vâng phục chồng mình, để nếu chồng không tin đạo nhưng nhờ cách cư xử của vợ cũng được chinh phục theo không cần phải dùng đến lời nói, 2vì họ thấy sự trong sạch và cung kính trong đời sống của chị em.”

Bạn có thể có sự vui vẻ tuyệt vời trong hôn nhân khi bạn bắt đầu thích nhau. Bạn có biết là Chúa không ghép đôi hai bạn lại để mà khổ sở không? Ngài không ghép đôi hai bạn để đánh nhau, ngược đãi nhau hay cố thay đổi nhau.

Kinh Thánh nói cụ thể là người nữ phải thỏa thích chồng của mình, nhưng tôi tin câu Kinh Thánh này áp dụng cho hai phía trong hôn nhân. Tuy nhiên, tôi hiếm khi nghe một người vợ nói, “Bạn biết không, tôi thật sự thỏa thích chồng tôi,” hay nghe một người chồng nói, “Tôi thỏa thích vợ của mình.”

Nhưng trong hôn nhân, Chúa muốn chúng ta thỏa thích nhau. Ngài muốn bạn và người phối ngẫu của bạn cười đùa và vui vẻ với nhau. Tôi biết việc đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Hôn nhân chắc chắn có những thách thức của nó, nhưng dù các bạn khác biệt, hãy xin Chúa cho bạn thấy những điều tuyệt vời về người phối ngẫu của mình. Hãy xin Chúa giúp bạn nhìn người phối ngẫu của bạn theo cách nhìn của Ngài, vì Ngài yêu họ và đã chết cho họ như Ngài đã chết cho bạn.

Khi bạn có cái nhìn của Chúa về nhau, sự vui mừng sẽ tự động đầy dẫy lòng bạn và bạn sẽ có thể thỏa thích người phối ngẫu của mình.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn thỏa thích người phối ngẫu của con. Dù khi hôn nhân khó khăn, xin giúp con tìm sự vui mừng và vui vẻ với vợ/chồng con bằng cách nhìn họ theo cách nhìn của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon