Hiểu Ân Sủng, Bước Đi Trong Đức Tin

Hiểu Ân Sủng, Bước Đi Trong Đức Tin

Ê-phê-sô 2:8, “Thật vậy, nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban.”

Phần  lớn  chúng  ta  biết  rằng  chúng  ta  được  cứu  bởi  ân  sủng, nhưng tôi thắc mắc có bao nhiêu người thật sự hiểu quyền năng của ân sủng Chúa.

Mọi thứ chúng ta nhận từ Chúa phải đến bởi ân sủng qua đức tin. Vậy khi bạn hiểu ân sủng, bạn có thể bước đi trong đức tin và nhận các phước hạnh của Chúa.

Ân sủng của Chúa không phức tạp hay gây nhầm lẫn. Nó đơn giản, đó là lí do nhiều người hiểu sai. Không có gì quyền năng hơn là ân sủng. Mọi thứ trong Kinh Thánh-sự cứu rỗi, sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, sự thông công với Chúa và tất cả chiến thắng trong đời sống chúng ta-đều căn cứ trên ân sủng. Nếu không có ân sủng, chúng ta chẳng là gì, chúng ta chẳng có gì, chúng ta không thể làm gì.

Hôm nay, đừng chỉ nghe về ân sủng, nhưng hãy hiểu rằng mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta không phụ thuộc vào công trạng hay năng lực hay việc làm của chúng ta, nhưng vào sự sẵn sàng của Chúa để sử dụng quyền năng vô hạn của Ngài để đáp ứng các nhu cầu của chúng ta. Đây là ân sủng.

Hôm nay, bạn hãy tập trung vào lẽ thật đó và xem đức tin của bạn tăng trưởng.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không chỉ muốn nghe về ân sủng của Ngài mà không hiểu quyền năng thực của nó. Xin giúp con hiểu ân sủng của Ngài diệu kỳ thế nào để đức tin của con nơi Ngài tăng trưởng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon