Học Thỏa Lòng Trong Mọi Hoàn Cảnh

Học Thỏa Lòng Trong Mọi Hoàn Cảnh

Phi-líp 4:11, “Tôi nói thế không phải vì thiếu thốn, vì tôi đã tập thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ.”

Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta hãy thỏa lòng dù các hoàn cảnh của chúng ta có như thế nào đi nữa. Sứ đồ Phao-lô viết, Tôi nói thếkhông phải vì thiếu thốn, vì tôi đã tập thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Sự thỏa lòng là một quyết định để hạnh phúc với những gì bạn     đã có. Không may thay, chúng ta thường học để thỏa lòng bằng cách sống không thỏa lòng trong một thời gian dài và cuối cùng thì nói, “Chúa ơi, con không muốn sống như thế này nữa.” Nhưng không cần phải như thế đâu bạn.

Bạn có thể chọn để thỏa lòng mỗi ngày. Điều này giá trị hơn mọi của cải vật chất mà bạn tích góp được trong cả đời.

Phao-lô nói rõ điều này khi ông viết trong 1 Ti-mô-thê 6:6 rằng Thật ra lòng tin kính Chúa kèm theo sự thỏa lòng là một nguồn lợi lớn.

Điều nào chắc chắn làm chúng ta hạnh phúc? Ấy là việc chọn thỏa lòng trong Chúa mỗi ngày. Nói rằng, “Chúa ơi, con chỉ muốn những gì Ngài muốn cho con mà thôi,” là cách duy nhất để có sự bình an thật và hạnh phúc lâu dài.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con chỉ muốn những gì Ngài muốn cho con. Giống như sứ đồ Phao-lô, con chọn để thỏa lòng trong mỗi hoàn cảnh.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon