HỌC TỪ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA PHAO-LÔ

Tôi cầu xin Chúa của Chúa Cứu Thế Jêsus, Chúa chúng ta, chính Cha vinh quang ban cho anh chị em tâm linh khôn ngoan và được khải thị để nhận biết Ngài. (Ê-phê-sô 1:17)

Hôm nay tôi muốn tập trung vào một số lời cầu nguyện của Phao-lô. Khi tôi đọc các lời cầu nguyện của ông trong Ê-phê-sô, Phi-líp và Cô-lô-se, tôi đã cảm thấy tồi tệ về tính xác thịt của đời sống cầu nguyện của tôi. Những lời cầu nguyện của Phao-lô đã ảnh hưởng tôi mạnh mẽ và từ đó đời sống cầu nguyện của chính tôi không còn như trước. Tôi đã thấy Phao-lô không bao giờ cầu nguyện để dân sự có đời sống dễ dàng hay được giải cứu khỏi những khó khăn. Thay vào đó, ông đã cầu nguyện để họ có thể chịu đựng bất cứ điều gì họ gặp phải với tâm tính tốt đẹp, để họ kiên nhẫn, vững vàng và làm gương sống về ân sủng của Chúa cho người khác. Ông đã cầu nguyện về những điều quan trọng với Chúa, và từ kinh nghiệm tôi có thể bảo đảm với bạn, Ngài khai phóng quyền năng phi thường cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện theo cách đó. Chúng ta nên quan tâm tới tình trạng thuộc linh nhiều hơn là quan tâm tất cả những điều chúng ta muốn.

Câu Kinh Thánh hôm nay là một trong các lời cầu nguyện của Phao-lô. Câu này dạy chúng ta cầu nguyện xin linh của sự khôn ngoan và khải thị – và điều đó cần phải là một trong những sự cầu xin chính yếu của chúng ta. Đúng vậy, tôi tin rằng cầu xin Chúa ban sự khải thị – sự thông biết và hiểu biết sâu sắc về thuộc linh – là một trong những lời cầu nguyện quan trọng nhất chúng ta có thể cầu nguyện. Khải thị có nghĩa là “mở ra,” và chúng ta cần cầu xin Chúa mở ra cho chúng ta mọi điều thuộc về chúng ta trong Đấng Christ. Chúng ta cần Ngài khải thị và mở ra các lẽ thật của Lời cho chúng ta để chúng ta hiểu cách cầu nguyện cho bản thân và những người khác. Khi ai đó nói cho bạn biết về một nguyên tắc của Kinh Thánh hay một lẽ thật thuộc linh thì đó mà một mẫu thông tin. Nhưng khi Chúa giúp bạn hiểu nó, nó trở thành một sự khải thị-và sự khải thị làm cho một lẽ thật trở nên rất thực hữu với bạn đến nỗi không gì có thể cất nó đi khỏi bạn.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy tạm ngưng không cầu xin Chúa những nhu cầu vật chất nữa mà hãy xin Ngài ban thêm sự hiện diện của Ngài trong đời sống bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon