Hướng Đến Những Người Khác

Hướng Đến Những Người Khác

Ê-sai 58:10, “Nếu ngươi dốc lòng nuôi kẻ đói, đáp ứng yêu cầu người khốn cùng thì ánh sáng ngươi sẽ tỏa ra nơi tối tăm và sự âm u của ngươi sẽ như giữa trưa.”

Chúa quan tâm tới việc giúp đỡ người tổn thương và có nhu cầu.

Qua nhiều năm, khi tôi gần gũi với Ngài hơn và tình yêu của tôi dành cho Ngài lớn hơn, tôi quyết tâm hơn để sống mỗi ngày theo một cách làm cho đời sống của người khác tốt hơn. Đam mê của Chúa đã thành đam mê của tôi.

Việc vươn ra người khác không phải là việc chúng ta chỉ nói nơi môi miệng, nó phải trở thành một ưu tiên hàng đầu của việc sống đời sống Cơ Đốc.

Cần có sự quyết tâm và cam kết để “căng mình ra” nhằm giúp đỡ người khác, nhưng đó là cách Chúa muốn chúng ta sống. Chúa nói rằng khi bạn thật sự cho đi và dốc đổ bản thân vì người khác, Chúa sẽ sử dụng bạn. Ánh sáng ngươi sẽ tỏa ra nơi tối tăm và sự âm u của ngươi sẽ như giữa trưa. (Ê-sai 58:10).

Nếu bạn đi ra khỏi hoàn cảnh của chính mình và đem tình yêu của Đấng Christ đến cho người khác, thì sự bình an và vui mừng của bạn sẽ gia tăng, làm cho những tranh chiến bạn đang đối diện tan biến đi. Và bạn sẽ kinh nghiệm sự thỏa lòng kỳ diệu khi tạo ra một sự khác biệt tại nơi quan trọng.

Hãy cân nhắc điều này: Bạn có cần sắp xếp lại các ưu tiên để biến đam mê của Chúa thành đam mê của bạn không? Hãy xin Ngài chỉ cho bạn cách để vươn ra người khác và đem sự sáng và tình yêu của Ngài đến với những người cần nó nhất.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn đam mê của Ngài là đam mê của con. Xin hãy chỉ cho con cách để tái điều chỉnh các ưu tiên của con để hướng đến những người khác theo cách Ngài muốn con làm.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon