Huyết Giê-su

Huyết Giê-su

1 Cô-rinh-tô 15:45, “Vì Kinh Thánh chép: Người đầu tiên, A-đam, trở nên một linh hồn sống, còn A-đam cuối cùng trở nên một thầnlinh ban sự sống.”

Khái niệm về huyết Giê-su làm một số người lẫn lộn, nhưng nếu không hiểu đúng về huyết Ngài, thì các tín hữu không thể trân quý quyền năng của nó.

Khi A-đam phạm tội, tội lỗi của ông đã được truyền lại qua huyết của ông. Đa-vít nhìn nhận lẽ thật này trong Thi Thiên 51:5, Thật vậy, tôi vốn gian ác từ khi sinh ra, tôi vốn tội lỗi từ khi được hoài thai trong bụng mẹ.

Chúa Giê-su đã đến để cứu chuộc loài người, để mua chuộc sự tự do của chúng ta và phục hồi chúng ta trở lại tình trạng ban đầu. Làm sao Ngài có thể dùng huyết có tội để làm việc đó?

Chúa Giê-su được nói đến là A-đam cuối cùng trong 1 Cô-rinh- tô 15:45. Vì Ngài được sinh bởi Đức Chúa Trời, không phải người, nên có sự sống trong huyết của Chúa Giê-su, và khi được bôi đúng cách thì sự sống trong huyết Ngài sẽ chiến thắng và đắc thắng sự chết làm việc trong chúng ta qua tội lỗi.

Chúa muốn phục hồi chúng ta trở lại vị trí thẩm quyền thuộc về chúng ta. Ngài đã sắp xếp xong hết rồi. Ta có thể nói Chúa đã “chốt sổ” rồi. Giá mua chuộc đã được thanh toán đầy đủ. Chúng ta đã được mua chuộc với giá cao-huyết báu của Chúa Giê-su.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con được cứu chuộc và giải phóng bởi dòng huyết của Chúa Giê-su. Dù con được sinh ra trong tội lỗi, nhưng huyết Giê-su đã thanh tẩy con. Cảm ơn Chúa!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon