Hy Vọng: Lòng Mong Đợi Sung Sướng Về Những iều Tốt Lành

Hy Vọng: Lòng Mong Đợi Sung Sướng Về Những iều Tốt Lành

Châm Ngôn 13:12, “Hy vọng bị trì hoãn làm lòng dạ đau đớn; Còn ước vọng thành đạt là cây sự sống.”

Tôi định nghĩa hy vọng là “lòng mong đợi sung sướng về những điều tốt lành.” Khi chúng ta mong đợi sự tốt lành của Chúa trong đời sống chúng ta, nó mở cánh cửa cho hạnh phúc lớn lao hơn. Vậy bạn có đang mong đợi cách bạo liệt điều tốt đẹp xảy ra cho bạn không?

Chừng nào chúng ta sống, bạn và tôi luôn luôn đi về một nơi nào đó. Chúa đã tạo dựng chúng ta trở thành những người có khải tượng mục tiêu. Nếu không có khải tượng, chúng ta trở nên nhàm chán và vô vọng. Và hy vọng bị trì hoãn làm lòng dạ đau đớn, theo Châm Ngôn 13:12, còn ước vọng thành đạt là cây sự sống. Chúa muốn chúng ta sống bởi hy vọng của Ngài để ta có thể vui hưởng sự sống.

Bạn sẽ không hạnh phúc nếu bạn không có hy vọng. Bạn càng có hy vọng nơi Chúa, bạn càng trở nên hạnh phúc. Hy vọng tin mọi sự sẽ trở nên tốt lành-hy vọng là tích cực! Để vui hưởng cuộc sống bạn phải giữ thái độ tốt, đầy hy vọng. Chúa là tích cực, và Ngài muốn những điều tích cực xảy ra cho mỗi chúng ta, nên hãy để hy vọng của Chúa đầy dẫy bạn hôm nay và sống với sự mong đợi hạnh phúc về những điều tốt lành.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, hôm nay con chọn vui vẻ mong đợi sự tốt lành của Ngài trên đời sống con. Khi hy vọng của con thêm lên, con biết sự vui mừng của con cũng thêm lên. Chúa ơi, con đặt hy vọng nơi Ngài!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon