Kế Hoạch Của Chúa Dành Cho Bạn

Kế Hoạch Của Chúa Dành Cho Bạn

Phi-líp 1:6, “Tôi tin chắc điều này, Đấng đã bắt đầu làm một việc tốt lành trong anh chị em cũng sẽ hoàn thành việc đó cho đến ngàycủa Chúa Cứu Thế Giê-su.”

Tất cả chúng ta đều đã nghe câu, “Chúa có một kế hoạch hoàn hảo cho cuộc đời bạn!” nhưng tôi không nghĩ nhiều người trong chúng ta thật sự tin điều đó. Có thể từ “hoàn hảo” khiến bạn bối rối. Không một ai toàn hảo, và ý tưởng trở nên toàn hảo chỉ thêm áp lực và căng thẳng vào đời sống chúng ta mà thôi.

Sự toàn hảo có vẻ là bất năng. Và đoán thử xem nào? Đúng như vậy đấy!

Kế hoạch của Chúa không toàn hảo vì chúng ta không toàn hảo. Kế hoạch là toàn hảo vì Chúa là người đã thiết kế nó. Sự toàn hảo đến từ Ngài, và chỉ mình Ngài là hoàn hảo. Ngài biết chúng ta rõ hơn ta biết bản thân, và Ngài đã thiết kế và triển khai một kế hoạch được thiết kế cụ thể cho đời sống chúng ta.

Phao-lô bảo chúng ta trong Phi-líp 1:6 rằng Chúa đã cứu chúng ta và bắt đầu một việc lành trong chúng ta, và công việc của Ngài trong chúng ta sẽ hoàn thành.

Khi chúng ta nghĩ về việc Chúa làm việc trong chúng ta, chúng ta phải nhắc bản thân rằng chúng ta là bất toàn, Chúa là toàn hảo. Không có gì chúng ta làm sẽ đủ tốt để thỏa mãn sự toàn hảo của Chúa. Chỉ có Chúa Giê-su, Đấng Toàn Hảo, là đủ tốt. Và vì chúng ta ở trong Đấng Christ, nên kế hoạch toàn hảo của Chúa là có thể cho chúng ta!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa yêu ơi, con biết mình không toàn hảo, nhưng cảm tạ Chúa vì kế hoạch của Ngài dành cho con phụ thuộc vào sự toàn hảo của Ngài, không phải của con. Cảm ơn Ngài rất nhiều vì kiện toàn việc lành trong con. Con tin cậy Ngài hoàn thành công việc đó.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon