Kể lại những chiến thắng của chúa

Kể lại những chiến thắng của chúa

Đa-vít thưa tiếp: “CHÚA đã cứu con thoát khỏi nanh vuốt sư tử và gấu, chính Ngài cũng sẽ cứu con thoát khỏi tên Phi-li-tin này. 1 SAMUEN 17: 37

Khi Đa-vít tình nguyện đi chiến đấu với Gô-li-át, không ai thực sự khuyến khích ông. Tất cả mọi người, kể cả nhà vua, nói với anh ta rằng anh ta còn quá trẻ, quá thiếu kinh nghiệm, quá nhỏ và không có áo giáp phù hợp. Nhưng Đa-vít tự khích lệ mình bằng cách kể lại những chiến thắng mà Chúa đã ban cho ông trong quá khứ. Cuối cùng, Sau-lơ bảo ông đi, nhưng ông vẫn không tin Đa-vít có thể thắng.

Sẽ có nhiều lúc trong đời bạn không có ai động viên, và trong những lúc đó, bạn sẽ cần nương cậy vào một mình Đức Chúa Trời. Kẻ thù không ngừng tìm cách làm chúng ta nản lòng. Nó muốn ngăn cản chúng ta trung thành làm theo điều Chúa muốn chúng ta làm. Hôm nay, tôi muốn khích lệ bạn rằng với Chúa, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn cần làm.

Khi bạn phải chờ đợi một điều gì đó trong thời gian dài, hoặc khi dường như mọi thứ và mọi người đều chống lại bạn, thay vì trở nên tiêu cực và chán nản, hãy nói với Chúa: “Chúa ơi, con sẽ trung thành với Ngài. Con nhớ những gì Ngài đã làm trong đời con trong quá khứ. Con biết Ngài sẽ giải cứu con lần nữa. Con tin cậy Ngài sẽ giúp con vượt qua.” Chúa ở gần bạn hơn bạn tưởng, và Ngài sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng.


Chúa là sức mạnh của bạn, và mọi sự đều có thể với Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon