Khác Biệt Giữa Thẹn Thùng và Xấu Hổ

Khác Biệt Giữa Thẹn Thùng và Xấu Hổ

Thi Thiên 25:20, “Xin bảo vệ mạng sống tôi và giải cứu tôi. Chớ để tôi bị hổ thẹn vì tôi trú ẩn nơi Ngài.”

Mỗi ngày, chúng ta gặp phải hai kiểu xấu hổ, điều rất quan trọng là ta cần biết sự khác biệt của chúng.

Có một kiểu xấu hổ mà thông thường và lành mạnh. Ví dụ, nếu tôi làm mất hoặc hư đồ đạc của người khác, tôi cảm thấy thất vọng về lỗi lầm của mình. Tôi ước gì mình đã không bất cẩn, cẩu thả như thế. Tôi hối tiếc, nhưng tôi có thể xin tha thứ, nhận sự tha thứ và tiếp tục sống.

Sự xấu hổ lành mạnh nhắc chúng ta rằng chúng ta là con người bất toàn, có các yếu điểm và giới hạn. Nó nhắc chúng ta rằng chúng ta cần Chúa.

Buồn thay, khi sự xấu hổ lành mạnh không dừng lại ở đó, nó trở thành sự xấu hổ không lành mạnh và độc hại. Khi một người không xin hoặc nhận sự tha thứ, họ có thể tự hình phạt và bắt đầu ghét bỏ con người của họ.

Đừng dành đời sống của bạn trong tình trạng này. Hãy nhớ địa vị đúng của bạn là người thừa kế, con của Chúa (xem Rô-ma 8:17). Sự xấu hổ không lành mạnh sẽ khiến bạn quên mất mình là ai trong Christ. Những sự xấu hổ lành mạnh sẽ nhắc bạn rằng bạn chẳng là gì nếu không có Ngài. Hôm nay, hãy xin Chúa giúp bạn phân biệt sự khác biệt.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không muốn sống dưới sức nặng của sự xấu hổ không lành mạnh. Xin giúp con nhớ Ngài yêu thương con nhiều như thế nào. Vì Ngài đã tha thứ cho con, nên con không cần tự hình phạt chính mình.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon