Khi Mà Cầu Nguyện Cho Người Khác Thật Là Khó

Khi Mà Cầu Nguyện Cho Người Khác Thật Là Khó

Lu-ca 6:28, “Chúc lành cho những kẻ chửi rủa mình, và cầu nguyện cho những người lăng mạ mình.”

Bạn phản ứng thế nào khi ai đó làm tổn thương cảm xúc của bạn? Bạn có để nó cướp sự vui mừng của bạn? Hay cảm xúc của bạn cứ rối bời lên?

Lu-ca 6:28 cho ta biết điều ta nên làm khi người ta làm tổn thương chúng ta: Chúng ta phải cầu nguyện và chúc phước cho họ. Cầu nguyện cho hạnh phúc của những người rủa sả bạn không phải là một phản ứng tự nhiên. Nhưng sự khôn ngoan của Chúa cao hơn của chúng ta, nên ngay cả khi nó không cảm thấy “phải,” nhưng đó là điều đúng để làm. Tôi sẵn sàng làm điều đó trong sự vâng lời và nói, “Chúa ơi, con không thật sự muốn chúc phước cho người làm tổn thương con, nhưng con muốn cầu nguyện trong đức tin để Ngài vẫn làm việc đó, vì Ngài bảo con chúc phước cho họ bằng sự hiện diện của Ngài.”

Chọn cầu nguyện cho họ là một trong những điều khó nhất mà Chúa bảo chúng ta làm, đặc biệt nếu chúng ta tin rằng bất cứ ai làm tổn thương chúng ta là bên sai và không xứng đáng để được tha thứ. Nhưng Chúa dạy chúng ta thực thành tha thứ. Và khi chúng ta chọn đi theo con đường tha thứ, ta sẽ kinh nghiệm bình an và vui mừng đến qua việc vâng Lời Chúa. Khi bạn vâng lời Chúa, Ngài có thể giúp bạn chiến thắng nỗi đau vấp phạm và thỏa thích cuộc sống nhiều hơn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, việc này thật khó, nhưng con sẽ cầu nguyện cho những người làm tổn thương con và xin Ngài chúc phước cho họ. Xin hãy giúp con buông sự tổn thương và tha thứ cho họ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon