Khôn Ngoan

Khôn Ngoan

Châm Ngôn 16:21, “Người có lòng khôn ngoan được gọi là người sáng suốt…”

Một từ mà chúng ta không nghe nhiều ngày nay là khôn ngoan. Nó có nghĩa “quản lý cẩn thận: tiết kiệm.”

Trong Kinh Thánh, khôn ngoan, có nghĩa, “làm một quản gia tốt hay một người quản lý tốt các thứ ơn mà Chúa ban chúng ta sử dụng.” Những ơn này bao gồm thời gian, năng lược, sức mạnh và sức khỏe-ngay cả những của cải vật chất nữa. Chúng bao gồm thân thể của chúng ta, cũng như tâm trí và tâm linh chúng ta.

Mỗi người chúng ta được ban cho các bộ ơn khác nhau thể nào, thì cũng vậy mỗi người được ban cho các mức khả năng khác nhau để quản lý các ơn đó.

Quá nhiều người làm cho mình kiệt quệ, liên tục sử dụng các ơn và khả năng của họ theo những cách mà Chúa không định cho chúng. Thay vì ép mình cật lực để làm hài lòng người khác hay đạt các mục tiêu cá nhân của mình, chúng ta cần lắng nghe Chúa và làm điều Ngài bảo chúng ta là khôn ngoan.

Cố gây ấn tượng và sống đạt tới các tiêu chuẩn của người khác không phải là khôn ngoan. Khôn ngoan có nghĩa là hỏi Chúa cách Ngài muốn bạn sử dụng các ơn của bạn và rồi vâng lời. Hôm nay, hãy học sự khôn ngoan của Chúa và đem ra thực hành để bạn có thể vui hưởng cuộc sống của mình theo cách mà Ngài đã định.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn trở thành một người quản gia giỏi tất cả những gì Ngài đã ban cho con. Bây giờ con quyết định chỉ sử dụng các ơn và khả năng cho Ngài. Xin hãy chỉ cho con cách sử dụng chúng với sự khôn ngoan của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon