KHÔNG BAO GIỜ MỘT MÌNH

Ðức Chúa Chúa Jêsus đầy dẫy Ðức Thánh Linh, từ Sông Giô-đanh trở về, và được Ðức Thánh Linh dẫn vào đồng hoang. Ngài ở đó bốn mươi ngày và chịu Ác Quỷ cám dỗ… (Lu-ca 4:1-2)

Từ câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta biết được rằng ngay sau khi Chúa Jêsus chịu báp-tem trong Thánh Linh, Ngài được Thánh Linh dẫn vào đồng vắng để chịu ma quỷ cám dỗ trong bốn mươi ngày đêm. Chắc chắn đó là một kinh nghiệm rất khó khăn, nhưng Chúa Jêsus mau chóng vâng theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Ngài tin cậy Thánh Linh, biết rằng các khó khăn Ngài sẽ đối diện cuối cùng sẽ làm lợi cho chính Ngài.

Cuối bốn mươi ngày trong đồng vắng, Chúa Jêsus bắt đầu chức vụ công khai của Ngài như chúng ta thấy trong Lu-ca 4:14: “Chúa Jêsus trở về miền Ga-li-lê trong quyền năng của Ðức Thánh Linh. Danh tiếng Ngài được đồn ra khắp miền phụ cận.” Chúa Jêsus không chỉ phải sẵn lòng đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh vào quyền năng và sự nổi tiếng, Ngài cũng phải sẵn lòng đi theo Ngài vào những thời điểm khó khăn, những lúc thử thách và thử luyện.

Việc vâng lời Chúa trong những lúc khó khăn giúp phát triển nhân cách tin kính. Chúa Jêsus đã lập một tấm gương cho chúng ta để chúng ta làm theo. Đi theo sự lãnh đạo của Thánh Linh trong những thời kỳ khó khăn phát triển sự trung tín, quyết tâm và sức mạnh trong chúng ta-những phẩm chất Chúa muốn chúng ta có.

Chúa đã ban cho chúng ta Thánh Linh để giúp chúng ta hoàn thành các kế hoạch của Ngài cho cuộc đời chúng ta. Đôi khi, chúng ta phải gặp những khó khăn để phát triển nhân cách chúng ta cần để làm điều Chúa đã hoạch định. Chúng ta phải luôn nhớ rằng chúng ta không bao giờ đối diện bất cứ điều gì-những khó khăn hay những lúc tốt đẹp-một mình. Thánh Linh luôn ở với chúng ta để giúp đỡ chúng ta và các đường lối của Ngài luôn là các đường lối tốt nhất.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :  Đừng sợ những thời điểm khó khăn, vì cuối cùng nó sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon