Làm Người Bắt Chước Chúa

Làm Người Bắt Chước Chúa

Ê-phê-sô 5:1, “Vậy, anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài.”

Làm Cơ Đốc nhân không phải là việc hàng tuần đi tới nhà thờ. Chúng ta cần phát triển phẩm cách của Chúa để những người khác thật sự thấy Chúa Giê-su làm việc một cách thực tiễn.

Ê-phê-sô 5:1 nói chúng ta phải trở thành những người bắt chước Chúa. Oái ăm thay, nói thì dễ hơn làm rất nhiều. Rất nhiều lần chúng ta làm những việc không phản chiếu Chúa gì cả. Thật dễ để trở nên nản lòng, bỏ cuộc và trách cứ bản thân khi chúng ta thiếu sót.

Cảm tạ thay, Chúa không phiền vì chúng ta chưa tới đích. Ngài biết chúng ta chỉ là con người. Ngài biết chúng ta sẽ không thể nhanh chóng phản chiếu Ngài cách liên tục, trọn vẹn, nhưng Ngài muốn chúng ta tiếp tục tăng trưởng.

Chúng ta không được định để sống cuộc đời ao tù, không bao giờ tấn tới trong đức tin của mình. Như thế thì làm gì có sự phiêu lưu? Chúng ta phải nhìn lại cuộc đời của mình và nhìn thấy một số thay đổi xảy ra.

Tôi từng giống như một người Pha-ri-si. Tôi nghĩ mình là Phari-si của những Pha-ri-si. Tôi từng rất giỏi việc sùng đạo, nhưng tôi không thật sự làm bất cứ điều gì “bắt chước” Chúa cả. Có lúc, Chúa dẫn dắt tôi để tôi tự hỏi mình, Mình đang làm gì để trở nên giống Chúa hơn? Mình có đang thật sự giúp đỡ ai không? Có phải mình ở trong điều này để Chúa làm cho cuộc đời tôi tốt đẹp hơn?

Khi chúng ta rơi vào chỗ tự thắc mắc mình, đó là nơi tốt nhất để đến đó. Đó là một nơi liên tục nỗ lực hướng đến việc càng trở nên giống Christ.

Khi bạn nỗ lực, đừng rơi vào bẫy chủ nghĩa cầu toàn và tự trách cứ bản thân. Tất cả chúng ta đều mắc lỗi lầm, nhưng điều quan trọng là sẵn sàng để thực hiện các bước mỗi ngày để càng giống Chúa hơn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con cảm tạ Ngài vì dù Ngài nhìn thấy các lỗi lầm của con, Ngài vẫn yêu thương và giúp con sống một cuộc đời tin kính. Con không để cho các thất bại của con làm con nản lòng và không ở mãi như cũ. Con chọn để đi theo Ngài và bắt chước Ngài nhiều hơn mỗi ngày.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon