Làm Phát Ngôn Viên Cho Chúa

Làm Phát Ngôn Viên Cho Chúa

Ai yêu sự sống và muốn thấy những ngày lành phải giữ lưỡi mình khỏi điều ác và môi mình khỏi lời giả dối. —1 Phi-e-rơ 3:10

Nếu bạn có thể nắm bắt và hiểu sức mạnh của lời bạn nói, nó có thể thay đổi cả cuộc đời của bạn! Môi miệng của bạn là một công cụ đầy sức mạnh, hoặc cho Chúa hoặc cho kẻ thù. Nói cách khác, hoặc bạn có thể những điều tích cực, gây dựng, khích lệ trong đời sống bạn hoặc là bạn sản sinh ra những điều tiêu cực, ảm đạm và nản lòng.

Bây giờ, tôi không tin ai đó trong chúng ta muốn trở thành phát ngôn viên cho ma quỷ. Nhưng sự thật là, môi miệng có thể được sử dụng vì mục đích chúc phước hoặc hủy diệt, không chỉ trong đời sống chúng ta, nhưng trong đời sống người khác nữa. Tôi đã chứng kiến điều đó trong đời sống của mình. Có lúc mà hầu như mọi thứ tôi nói đều tiêu cực.

Nhưng Thánh Linh đã dạy dỗ tôi cách sử dụng quyền năng sáng tạo của Lời Chúa. Tôi đã học cách để nói với các ngọn núi thay vì nói về núi trong cuộc đời tôi. Ý tôi là, tôi đã học để áp dụng lẽ thật của Lời Ngài cho các hoàn cảnh của tôi, và dần dần tôi đã bắt đầu nhìn thấy những kết quả tiêu cực và lâu dài.

Môi miệng giống như một cái bút bi và lòng bạn giống như một máy tính bảng. Khi bạn nói đi nói lại điều gì đó, nó thâm nhập vào trong bạn và trở thành con người của bạn. Nó không phải là thứ bạn phải cố để làm nữa, nó là con người của bạn.

Tôi thà làm phát ngôn viên cho Chúa hơn là cho kẻ thù. Tôi muốn nó ra lẽ thật của Ngài và vui hưởng cuộc sống.

1 Phi-e-rơ 3:10, “Ai yêu sự sống và muốn thấy những ngày lành phải giữ lưỡi mình khỏi điều ác và môi mình khỏi lời giả dối.” Bạn có muốn vui hưởng cuộc sống không? Vậy hãy sử dụng môi miệng của bạn để nói những sự của Đức Chúa Trời vào đời sống của bạn!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con biết rằng môi miệng con là một công cụ đầy sức mạnh, có thể được sử dụng cho Ngài hoặc cho kẻ thù. Con trình dâng môi miệng con cho Ngài. Xin chỉ cho con thấy cách nói lẽ thật của Ngài vào đời sống của con và đời sống của những người khác.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon