Lo Lắng Là Sự Ích Kỷ Ngụy Trang

Lo Lắng Là Sự Ích Kỷ Ngụy Trang

Rô-ma 14:23, “Nhưng nếu anh còn nghi ngờ mà vẫn ăn là bị lên án rồi vì không hành động bởi đức tin. Phàm làm việc gì không bởi đức tin là phạm tội.”

Chúng ta thường rất hay nhượng bộ sự lo lắng mà không biết nó rất hủy hoại. Khi bạn truy gốc rễ, bạn biết lo lắng là một tội. Chắc chắn sự lo lắng không ra từ đức tin, và Rô-ma 14:23 nói Phàm làm việc gì không bởi đức tin là phạm tội.

Sự lo lắng căn cứ trên một tội rõ ràng : tội ích kỷ. Thường khi ta lo lắng, chúng ta lo các tham muốn ích kỷ của chúng ta không được làm trọn. Bạn càng có tham muốn ích kỷ, thì bạn càng phải lo lắng, và cuộc đời của bạn càng trở nên phức tạp.

Chúa muốn chúng ta đơn giản chỉ tập trung phụng sự Ngài.

Ý muốn của Chúa là chúng ta sống tự do khỏi mọi sự lo lắng và ưu tư. Ngài muốn chúng ta tự do để phụng sự Ngài mà tâm trí không bị phân chia (xem 1 Cô-rinh-tô 7:33). Chúng ta không được để những lo lắng của thế gian này làm xao lãng chúng ta khỏi mục đích của Ngài cho đời sống chúng ta.

Hãy cầu nguyện xin Chúa giúp bạn nhận ra và loại bỏ các tham muốn ích kỷ. Điều này sẽ đơn giản hóa cuộc đời của bạn và giúp bạn chiến thắng lo lắng. Rồi thì bạn có thể đeo đuổi kế hoạch tuyệt vời của Chúa cho cuộc đời bạn với cả tấm lòng.


Cầu nguyện để bắt đầu

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì cho con thấy lo lắng là tội lỗi. Xin giúp con loại bỏ các tham muốn xác thịt, không tin kính, để con đeo đuổi định mệnh Ngài dành cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon