Lời Bạn Nói Ra

Lời Bạn Nói Ra

Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó [sống hay chết]. CHÂM NGÔN 18:21

Sứ đồ Phi-e-rơ nói rõ với chúng ta rằng vui hưởng cuộc sống, tận hưởng những ngày tươi đẹp, có tâm trí và lời nói tích cực, những thứ này liên quan với nhau. Nếu chúng ta thay đổi lời nói, chúng ta có thể thay đổi cuộc đời mình!

Miệng chúng ta bảy tỏ những gì chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và mong muốn. Tâm trí khiến chúng ta suy nghĩ, không phải những gì Chúa nghĩ. Ý chí làm cho chúng ta mong muốn, không phải những gì Chúa muốn. Cảm xúc cho chúng ta cảm nhận, không phải những gì Chúa cảm nhận. Khi linh hồn chúng ta được thanh tẩy, nó được huấn luyện để mang những suy nghĩ, ước muốn và cảm xúc của Đức Chúa Trời; sau đó chúng ta sẽ bắt đầu nói về sự sống thay vì sự chết.

Lời nói của bạn phản ánh suy nghĩ của bạn, có sức mạnh mang đến phước hạnh hay sự hủy diệt không chỉ cho cuộc sống của bạn mà còn cho cuộc sống của nhiều người khác. Trong 1 Cô-rinh-tô 2:16, Lời Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta mang lấy tâm trí của Đấng Christ và nắm bắt những ý tưởng, cảm xúc và mục đích trong lòng Ngài. Không phải lúc nào chúng ta cũng thể hiện chúng, nhưng chúng ta đang tăng trưởng mỗi ngày và được biến đổi theo hình ảnh của Đấng Christ. Đấng đã khởi sự làm việc lành trong chúng ta sẽ hoàn thành và làm cho trọn vẹn (Phi-líp 1:6). Càng đến gần Chúa bao nhiêu, chúng ta càng nhanh chóng chiến thắng tâm trí, môi miệng, tâm trạng và thái độ xấu bấy nhiêu.


Cho dù bạn có đi quá xa, thì tôi biết rằng bạn vẫn có thể thay đổi vì tôi đã thay đổi. Điều này cần thời gian và “sự giúp đỡ thêm ơn” của Đức Thánh Linh, nhưng nó rất xứng đáng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon