Lời Cầu Nguyện Đơn Sơ, Có Đức Tin

Lời Cầu Nguyện Đơn Sơ, Có Đức Tin

Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.
MA-THI-Ơ 6:7

Tôi đã không hài lòng với đời sống cầu nguyện của mình trong nhiều năm. Tôi cam kết cầu nguyện mỗi sáng, nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Cuối cùng tôi hỏi Chúa, và Ngài đáp lại trong lòng tôi rằng: “Joyce, con cảm thấy những lời cầu nguyện của con chưa đủ tốt”. Tôi không thể tận hưởng thời gian cầu nguyện vì tôi không tin rằng những lời cầu nguyện của mình sẽ được nhậm.

Khi cầu nguyện, chúng ta thường bị cuốn vào cách riêng của mình. Đôi khi chúng ta cố cầu nguyện thật lâu, thật to hoặc quá mỹ miều mà không nhận ra rằng cầu nguyện thật sự chỉ là trò chuyện với Chúa. Độ dài, âm lượng hay sự hùng hồn của lời cầu nguyện không phải là vấn đề. Yếu tố quan trọng của sự cầu nguyện là tấm lòng chân thành và sự tin chắc rằng Chúa nghe và sẽ đáp lời chúng ta.

Chúng ta có thể tin chắc rằng ngay cả khi chúng ta chỉ đơn giản cầu nguyện rằng: “Chúa ơi, xin giúp con!” thì Chúa vẫn nghe và sẽ đáp lời. Chúng ta có thể tin cậy rằng Chúa thành tín đáp lời những điều chúng ta cầu xin miễn là sự cầu xin của chúng ta phù hợp với ý muốn Ngài.


Lời cầu nguyện đơn sơ, có đức tin xuất phát từ tấm lòng chúng ta và đi thẳng đến tấm lòng của Đức Chúa Trời.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon