Lời Chúa Là Thuốc Của Bạn

Lời Chúa Là Thuốc Của Bạn

Thi Thiên 107:20, “Ngài ban lời của Ngài đến và chữa lành cho họ; Ngài giải cứu họ khỏi huyệt sâu.”

Nhiều người phạm sai lầm lấy niềm tin vào sự chữa lành thay thế cho việc uống thuốc của Chúa-Lời Ngài. Họ nói, “Tôi tin vào sự chữa lành,” mà không sử dụng hoặc áp dụng Lời Chúa. Thuốc có tác dụng cho chúng ta thế nào nếu chúng ta không uống vào?

Lời Chúa là thuốc của Ngài-đó là một tác nhân chữa lành, như thuốc tự nhiên là một tác nhân chữa lành hay chất xúc tác vậy. Nói cách khác, trong thuốc có chứa khả năng để sản sinh sự chữa lành. Bên trong lời Chúa vốn có khả năng, sự sống, năng lực và bản chất để đem sự chữa lành đến cho cơ thể của bạn.

Vậy thì bạn uống nó thế nào? Chỉ khi Lời Chúa đâm rễ trong lòng bạn và ở lạy đó thì nói mới sản sinh sự chữa lành trong thân thể của bạn. Tri thức ở đầu thôi sẽ không hiệu quả. Kinh Thánh phải đâm xuyên qua tâm trí và tấm lòng chúng ta qua sự suy ghẫm-đọc, nghe, suy nghĩ và lật đi lật lại trong tâm trí của bạn-để sản sinh sự chữa lành trong cơ thể của bạn. Và khi Lời Chúa đâm xuyên qua lòng bạn rồi, nó có thể đem sức khỏe cho toàn bộ xương cốt bạn. Hãy để Lời Chúa đi sâu vào lòng bạn hôm nay.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, hôm nay con chọn để suy gẫm vào Lời chữa lành của Ngài. Có lời Ngài sâu trong lòng con, con biết rằng sự chữa lành của Ngài sẽ đầy cơ thể con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon