Lòng Nhân Từ Của Chúa Mới Luôn Mỗi Ngày!

Lòng Nhân Từ Của Chúa Mới Luôn Mỗi Ngày!

Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. —Ca Thương 3:22-23

Mỗi ngày là một cơ hội mới để đóng cánh cửa của quá khứ và kinh nghiệm một sự khởi đầu mới. Thực tế, Chúa phân chia một ngày 24 tiếng đồng hồ là một minh chứng cho thấy chúng ta cần phải bắt đầu lại đều đặn. Luôn luôn có một ngày mới, một tháng mới và một năm mới đến. Nhưng để chúng ta có thể tận dụng những khởi đầu mới này, chúng ta phải quyết định để làm thế.

Bạn có đang tranh chiến với cảm giác tội lỗi và bị đoán xét? Bạn có cảm thấy tệ về những điều bạn đã làm nhiều năm trước hay điều gì đó mới xảy ra ngày hôm qua? Thời gian trôi bao lâu không quan trọng, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Điều gì làm thì cũng đã làm rồi, bây giờ chỉ có Chúa có thể giải quyết điều đó mà thôi. Phần của bạn là hãy thừa nhận sai lầm của mình, ăn năn, tiếp nhận sự tha thứ của Chúa và tiếp tục bước đi.

Trong Ca Thương, tiên tri Giê-rê-mi khích lệ chúng ta với một tin tức đó là Lòng nhân từ của Chúa mới luôn mỗi buổi sáng. Mỗi ngày Ngài ban cho bạn một khởi đầu tươi mới. Tôi thật vui mừng vì mỗi ngày Chúa đều gửi đến nhân từ dư dật – chúng ta có thể có khởi đầu mới luôn mỗi ngày!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con rất vui mừng vì lòng nhân từ của Ngài mới luôn mỗi buổi sớm mai! Con có thể có khởi đầu tươi mới mỗi ngày vì cớ tình yêu, sự nhân từ, lòng thương xót và sự thành tín của Ngài cho con!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon