Luôn Đi Trước Ma Quỷ Một Bước

Luôn Đi Trước Ma Quỷ Một Bước

Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. —Gia-cơ 1:12

Tôi tin rằng việc hiểu rõ sự cám dỗ và hết sức chống cự nó là cách duy nhất để chúng ta luôn đi trước ma quỷ một bước. Gia-cơ 1:12 chép Phước cho người bị cám dỗ…. thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống…. Để chịu đựng những cám dỗ nghĩa là đi qua những thử thách mà không bỏ cuộc-sống dai hơn ma quỷ!

Chịu đựng cũng có nghĩa là trải qua những sự cám dỗ mà không để nó làm thay đổi thái độ hay kết ước của bạn. Chúa Giê-su không bao giờ đối xử khác đi với người ta khi Ngài đang bị cám dỗ, và khi chúng ta trưởng thành thuộc linh, chúng ta cũng có thể làm theo gương mẫu của Ngài.

Chúa Giê-su hiểu rất rõ những điều chúng ta phải đối diện với cám dỗ. Đôi khi Ngài cho phép chúng ta đối diện với sự cám dỗ để Ngài có thể khiến chúng ta chú ý đến những điểm yếu trong đời sống mình và giúp chúng ta vượt qua nó. Cách duy nhất để bạn có được tất cả mọi điều mà Chúa Giê-su muốn bạn có là qua việc trở thành người mà Ngài đã tạo dựng bạn để trở thành. Sự trưởng thành đó chỉ đến qua những thử thách.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa Thánh Linh ơi, con tin Ngài ở với con luôn luôn ngay cả khi con đang bị cám dỗ, vì vậy con có thể nhẫn nại và đứng vững vàng, luôn luôn đi trước ma quỷ một bước.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon