Luyện Tập Cơ Bản Để Gây Dựng Đức Tin

Luyện Tập Cơ Bản Để Gây Dựng Đức Tin

Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. —Gia cơ 1:3

Dức tin trưởng thànhxảy ra tức thì. Nếu chúng ta muốn có một đức tin sâu sắc, bền bỉ, vững chắc nơi Chúa thì chúng ta phải luyện tập cho đức tin mình để nó lớn mạnh hơn.

Hãy nghĩ đến những người lính trong quân đội. Họ vẫn chưa sẵn sàng cho bất kỳ trận đánh khốc liệt nào ngay khi vừa mới gia nhập vào một quân chủng trong quân ngũ. Họ phải trải qua những huấn luyện cơ bản. Họ phải được rèn luyện, tập luyện và trang bị một cách khắc nghiệt. Các sĩ quan huấn luyện được giao nhiệm vụ thực hiện việc “trang bị” này vì những binh sĩ cần phải có thể lực, sự bền bỉ, dẻo dai và sức chịu đựng.

Hãy thử nghĩ về vấn đề này trên phương diện đức tin. Trước tiên, chúng ta gia nhập hay dâng đời sống chúng ta cho Đấng Christ. Sau đó chúng ta bắt đầu một chế độ huấn luyện cơ bản, hay xây dựng đức tin. Trong trường hợp này, Đức Thánh Linh đóng vai trò như một sĩ quan huấn luyện của chúng ta.

Đức Thánh Linh biết chính xác điều mỗi người chúng ta cần, tức những đòi hỏi để xây dựng đức tin để chúng ta sẵn sàng dù gặp thời hay không gặp thời. Chúng ta chỉ cần vâng theo Ngài, cho dù việc đó đầy thách thức, hãy tin cậy rằng Ngài biết cách xây dựng đức tin của chúng ta.

Khi bạn để Đức Thánh Linh huấn luyện mình, kết quả – một chiến sĩ có đức tin mạnh mẽ và vững chắc nơi Chúa – thì thật không uổng phí thời gian và sức lực!


Cầu nguyện để bắt đầu

Đức Thánh Linh ơi, con để cho Ngài chỉ dẫn con. Con muốn có đức tin trưởng thành và vững chắc nơi Ngài. Xin hãy huấn luyện con để con bước đi bởi đức tin chứ không bởi mắt thấy, tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh và mọi sự chu cấp con cần.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon