Lý Do Chúa Giê-su Đến

Lý Do Chúa Giê-su Đến

Gia-cơ 4:8, “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đến gần anh chị em. Này, người có tội, hãy rửa sạch taymình! Người hai lòng hãy tẩythanh lòng dạ.”

Tôi muốn bạn để  ý một  điều  về  câu Kinh Thánh trên. Để ý là chúng ta được bảo hãy đến gần Chúa trước khi chúng ta được bảo ngừng phạm tội.

Có rất nhiều người đảo ngược thứ tự này. Họ nghĩ rằng họ không bao giờ có thể đến với Chúa, không bao giờ có thể có mối quan hệ với Ngài, và không bao giờ trở thành một Cơ Đốc nhân vì họ có những vấn đề trong đời sống họ mà họ đang cố vượt qua trước. Họ đang cố gắng tự chấn chỉnh bản thân để có thể đủ tốt để có mối quan hệ với Ngài.

Nhưng cái đó là sai. Lí do Chúa Giê-su đến là vì chúng ta không bao giờ có thể đủ tốt nếu không có Ngài. Chúng ta phải có Chúa Giê- su trong cuộc đời của chúng ta. Sự chết, huyết đổ ra của Ngài đã trả cho các tội lỗi của chúng ta-đã trả món nợ mà chúng ta nợ.

Không có cách nào chúng ta được thanh tẩy tội lỗi cho tới khi chúng ta đến gần Chúa qua Danh Chúa Giê-su. Chúa muốn bạn đến gần Ngài hôm nay. Đừng tránh xa, và tin lời nói dối rằng bạn tự thanh tẩy mình khỏi tội lỗi trước hết. Mà hãy đến với Chúa, và để Ngài thanh tẩy bạn qua của lễ của Chúa Giê-su cho bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con đến với Ngài qua dòng huyết Giê-su thanh tẩy con khỏi tội lỗi. Cảm ơn Chúa vì sự tha thứ của Ngài. Con không chịu sống trong xấu hổ vì con biết con có thể đến gần với Ngài bây giờ, nhận tình yêu và sự tha thứ của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon