Mắt Xích Bị Thiếu

Mắt Xích Bị Thiếu

Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà Đa-vít, và trên dân cư Giê-ru-sa-lem. . . XA-CHA-RI 12:10

Sứ điệp về ân điển của Đức Chúa Trời là sứ điệp quan trọng nhất mà Đức Thánh Linh đã ban cho tôi. Toàn bộ kinh nghiệm Cơ đốc nhân của tôi là một cuộc tranh chiến trước khi tôi biết về quyền năng của ân điển. Theo tôi, dạy người khác đức tin mà không dạy họ ân điển là “mắt xích bị thiếu” trong hành trình đức tin của nhiều người.

Ân điển là quyền năng của Đức Thánh Linh luôn sẵn sàng để làm bất kỳ điều gì cần được làm trong cuộc đời chúng ta, và là quyền năng mang lại và duy trì sự thay đổi. Đó là năng lực của Chúa ban cho chúng ta miễn phí khi chúng ta cầu xin. Nhờ đức tin mà nhận được ân điển của Chúa. Đức tin không phải là cái giá để mua những phước hạnh của Chúa, nhưng là đôi bàn tay để tiếp nhận chúng.

Với tôi chỉ cần nghe từ ân điển là tôi thấy nhẹ nhõm. Hãy luôn nhớ rằng khi bạn cảm thấy thất vọng, đó là vì bạn đã tự nỗ lực, bạn cần quay lại với quyền năng của Chúa. Ân điển khiến bạn mạnh mẽ và bình tĩnh; những việc làm của xác thịt khiến bạn yếu đuối và bất lực, thất vọng và điên cuồng. Hãy nương dựa vào Chúa trong mọi việc bạn làm hôm nay và mỗi ngày, vì ngoài Chúa, bạn không thể làm gì được (Giăng 15:5).


Không chỉ nhận ân điển cứu rỗi, nhưng hãy nhận ân điển, ân điển và ân điển nhiều hơn nữa để bạn có thể sống đắc thắng và tôn vinh Chúa Giê-su trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon