Món Quà Quý Nhất Bạn Có Thể Trao

Món Quà Quý Nhất Bạn Có Thể Trao

Lu-ca 6:36, “Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót.”

Dó là điều tuyệt vời nhất. Càng suy nghĩ về nó, tôi càng ngạc nhiên. Sự thương xót ban cho các phước hạnh khi người nhận không xứng đáng và giữ lại các hình phạt khỏi người đáng bị phạt. Đó tuyệt đối là món quà quý giá nhất bạn có thể tặng cho ai đó.

Món quà đó được gọi là lòng thương xót. Chúa Giê-su đã đến trên đất và ban lòng thương xót cho chúng ta, vì thế chúng ta cần học thương xót người khác.

Qua tấm gương của Đấng Christ, chúng ta được dạy hãy yêu thương và cầu nguyện cho các kẻ thù của chúng ta. Chúng ta được dạy phải thân thiện với những người không đối xử với chúng ta như cách chúng ta muốn được đối xử. Chúng ta được bảo hãy ban cho và chăm sóc người nghèo và bần cùng, những người sẽ không bao giờ có thể trả lại cho chúng ta.

Chúng ta có thể ban cho những người mà sẽ không bao giờ tặng quà đáp lễ chúng ta. Nhưng chúng ta được phước hơn khi ta chọn để dâng hiến cho những người không thể trả lại cho chúng ta-đó là ban cho lòng thương xót.

Món quà quý giá nhất bạn có thể dâng Chúa là trở nên giống Chúa Giê-su hơn. Bạn có thể làm điều đó bằng cách đối xử với những người khác như Ngài đã đối xử với bạn. Hãy tặng cho những người xung quanh bạn món quà tuyệt vời nhất mà họ có thể nhận từ bạn; lòng thương xót.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì lòng thương xót mà Ngài độ lượng ban cho con mỗi ngày. Bây giờ con chọn để trao ban lòng thương xót cho người khác. Mỗi cơ hội con có, con sẽ tỏ cho họ lòng thương xót mà Ngài đã tỏ cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon