MONG ĐỢI NHIỀU HƠN

Ta còn nhiều điều muốn bày tỏ cho các con nhưng bây giờ các con chưa đủ sức nhận. (Giăng 16:12)

Chúa Jêsus phán những lời trong câu Kinh Thánh hôm nay cho các môn đồ của Ngài, cơ bản là nói cho họ biết rằng họ chưa sẵn sàng để nghe mọi điều Ngài có để nói, nhưng Ngài hứa Thánh Linh sẽ đến và dẫn họ vào trong mọi lẽ thật (xem Giăng 16:13). Ngài cũng hứa rằng Thánh Linh sẽ tiếp tục dạy chúng ta mọi sự và nhắc cho chúng ta nhớ mọi điều Chúa đã phán qua Lời Ngài (Giăng 14:26).

Khi Chúa Jêsus nói những lời này, Ngài đang nói với những người nam đã ở với Ngài trong ba năm trước. Họ đã ở với Ngài ngày đêm, thế nhưng Ngài nói rằng Ngài còn có nhiều điều để dạy họ. Chúng ta nghĩ rằng nếu Chúa Jêsus ở riêng tư với chúng ta trong ba năm, ngày và đêm, thì chúng ta học được tất cả những gì cần biết. Tôi nghĩ rằng nếu tôi có một tháng với dân sự mà không bị ngắt quãng thì tôi có thể nói cho họ mọi điều mà tôi biết. Nhưng Chúa Jêsus nói hãy mong đợi nhiều hơn vì Ngài sẽ luôn có điều gì đó để nói với chúng ta về các hoàn cảnh mới chúng ta đối diện. Sự mặc khải của Chúa và Lời Ngài là tiệm tiến. Khi chúng ta tăng trưởng trong Ngài, chúng ta có thể hiểu điều trước đó chúng ta không hiểu. Có thể chúng ta đọc một câu Kinh Thánh mười lần và rồi lần sau khi chúng ta đọc nó, chúng ta điều mà trước đó chúng ta đã không biết. Mỗi ngày bạn có thể mong đợi Chúa dạy dỗ bạn điều gì đó nếu bạn chú ý đến điều Ngài đang nói và mặc khải.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY : Hãy mong đợi Thánh Linh dạy dỗ bạn điều mới mỗi ngày. Hãy cân nhắc ghi chép về điều bạn học.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon