MỘT LOẠI GÁNH NẶNG TỐT

Lạy CHÚA là Chúa của con, xin đoái đến lời cầu nguyện và nài xin của tôi tớ Ngài; xin đoái nghe lời cầu xin và khẩn nguyện mà tôi tớ Ngài xin dâng lên trước thánh nhan Ngài ngày nay. (1Các Vua 8:28)

Đôi khi, khi bạn đang cầu nguyện cho những người khác, bạn sẽ nhận được gánh nặng cầu nguyện hay gánh nặng cầu thay. Gánh nặng là cái gì đó đến với lòng bạn và cảm thấy nặng và quan trọng; nó là cái gì đó Chúa đang bảo bạn mang lấy trong sự cầu nguyện; nó là cái gì đó bạn không thể giữ. Đôi khi Chúa có thể phán với bạn và giải thích gánh nặng với bạn. Có lúc bạn thậm chí không biết gánh nặng là gì hay bạn không hiểu nó; bạn chỉ biết rằng bạn phải cầu nguyện.

Một số người được kêu gọi để cầu nguyện cho rất nhiều vấn đề. Chồng tôi cầu nguyện rất nhiều cho nước Mỹ. Tôi biết những người cầu nguyện cho Israel mọi lúc. Một cô đã nói với tôi rằng cô đã cầu nguyện cho các cựu binh trở về từ chiến tranh. Tôi tin Chúa lo liệu mỗi nhu cầu trên thế giới. Tất cả chúng ta không cần cùng cầu nguyện cho một việc vì, nếu như vậy thì tất cả các nhu cầu sẽ không được lo liệu. Hãy chú ý tới điều Chúa đang đặt để trong lòng bạn và cầu nguyện cho điều đó.

Một trong những cách Chúa phán với chúng ta là qua việc trao cho chúng ta những gánh nặng về người khác. Ngài thường làm điều này mà không mở lời, nhưng bởi một sự cảm nhận về sự nặng nề và quan tâm đến con người trong lòng của chúng ta. Khi điều này xảy ra, Ngài đang bảo chúng ta cầu nguyện cho họ. Hãy chú ý tới các gánh nặng Ngài ban cho bạn và trung tín cầu nguyện khi Ngài bảo bạn cầu nguyện.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Khi bạn cầu nguyện cho những người khác, hãy nhớ rằng Chúa cũng bảo ai đó cầu nguyện cho bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon