Môtj Tấm Lòng Vui Mừng

Môtj Tấm Lòng Vui Mừng

Các ngày kẻ bị hoạn nạn đều là gian hiểm [bởi những suy nghĩ lo lắng và linh cảm xấu]; Song lòng vui mừng dự yến tiệc luôn luôn [bất kể hoàn cảnh]. CHÂM NGÔN 15:15

“Linh cảm xấu” là một cảm giác mơ hồ, đe dọa rằng có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Đã có lúc tôi nhận ra rằng tôi đã thật sự mang những cảm xúc này trong phần lớn cuộc đời mình. Trên thực tế, tôi đã khổ sở bởi những suy nghĩ và linh cảm xấu.

Có lẽ bạn cũng có những cảm giác này. Bạn gặp phải hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng ngay cả khi không có, bạn vẫn đau khổ vì suy nghĩ của bạn đang đầu độc cách nhìn và cướp đi khả năng tận hưởng cuộc sống và nhìn thấy những ngày tốt đẹp của bạn.

Châm ngôn 15:15 nói rằng những cảm xúc này không cần tồn tại. Thái độ của đức tin là nương dựa vào Chúa, tin cậy và tin chắc nơi Ngài—đó là niềm vui ăn mừng khi mong đợi điều tốt lành. Thay vì sợ hãi điều gì đó bằng cách đoán trước rằng nó sẽ khiến bạn đau khổ, thì bạn có thể tin rằng Chúa sẽ ban cho bạn khả năng để vui hưởng nó.

Niềm vui, sự bình an, sự công bình và quyền năng ở bên trong bạn nhờ sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Đừng để sự lo lắng và băn khoăn ngự trị cuộc đời bạn. Hãy mong đợi sự giúp đỡ, phước hạnh và quyền năng của Đức Chúa Trời trong tất cả những điều bạn làm.


Với thái độ đúng đắn, bạn có thể tràn đầy năng lượng để làm những công việc bình thường hàng ngày với niềm vui lớn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon