Mục Đích Của Đức Tin

Mục Đích Của Đức Tin

. . . Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống [đói khát], đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.

Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó [chống lại sự tấn công của nó—đã cắm rễ, vững chắc, mạnh mẽ, bất động và kiên quyết] . . .
1 PHI-E-RƠ 5:8–9

Thông thường, chúng ta phạm sai lầm khi cố sử dụng đức tin để thoát khỏi rắc rối một cách hoàn toàn. Nhưng mục đích của đức tin không phải lúc nào cũng giúp chúng ta không gặp rắc rối; nó thường giúp chúng ta vượt qua những rắc rối. Nếu chúng ta không gặp bất kỳ rắc rối nào, thì chúng ts sẽ không còn cần đến đức tin.

Chúng ta bị cám dỗ chạy trốn khỏi những nan đề của mình, nhưng Chúa phán rằng chúng ta phải vượt qua chúng. Tin tốt lành là Ngài đã hứa rằng chúng ta sẽ không phải trải qua những nan đề đó một mình. Ngài sẽ luôn ở đó để giúp đỡ chúng ta về mọi mặt. Ngài đã phán với chúng ta: “Đừng sợ, vì ta ở cùng ngươi” (Ê-sai 41:10).

Trong kinh nghiệm hàng ngày của mình, chúng ta có thể học cách đứng vững và chống cự ma quỷ hiệu quả. Học cách đứng vững trong những lúc khó khăn là một trong những cách tốt nhất để đến gần Chúa và vượt qua mọi khó khăn mà chúng ta có thể gặp phải. Chúa ở cùng bạn để giúp đỡ bạn, vì vậy đừng bỏ cuộc!


Ma quỷ sẽ bỏ cuộc khi thấy bạn không nhượng bộ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon