Nắm Lấy Cơ Hội Bước Ra

Nắm Lấy Cơ Hội Bước Ra

Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. MA-THI-Ơ 19:26

Nhiều người tôi gặp muốn bắt đầu từ điểm A trong đời sống Cơ đốc nhân của họ, chớp mắt hai cái và đạt đến điểm Z. Nhiều người cảm thấy thất vọng vì không biết ân tứ của mình là gì hoặc Chúa kêu gọi cuộc đời họ làm gì. Một số người sợ thất bại và sợ sai đến nỗi không dám bước ra.

Tất cả chúng ta đều có tiềm năng chưa phát triển, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ thấy tiềm năng đó được thể hiện cho đến khi chúng ta tin rằng chúng ta có thể làm được những điều Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta có thể làm được trong Lời Ngài. Nếu chúng ta không bước ra bởi đức tin, tin rằng với Chúa không gì là không thể, thì Ngài không thể thực hiện công việc mà Ngài muốn trong chúng ta để phát triển tiềm năng của chúng ta. Chúng ta cần cộng tác và sẵn sàng bởi đức tin, quyết tâm, vâng lời và siêng năng để phát triển những gì Chúa đã đặt vào chúng ta.

Không ai có thể quyết định thay cho chúng ta, chỉ chúng ta mới có thể quyết định cho chính mình. Nếu chúng ta không quyết tâm, thì ma quỷ sẽ lấy đi tất cả những gì chúng ta có. Tôi khích lệ bạn thể hiện tiềm năng của mình bằng cách làm gì đó với nó. Bạn sẽ không biết những gì bạn có khả năng làm nếu như bạn không bao giờ thử bất cứ điều gì. Đừng ngại dấn thân vào điều mà bạn tin rằng Chúa đang hướng dẫn bạn. Khi bạn dám bước ra, bạn sẽ thấy mình có khả năng làm được những điều tuyệt vời.


Hãy mạnh dạn, can đảm và trở thành tất cả những gì bạn có thể!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon