Nắm Lấy Khải Tượng Của Chúa Cho Cuộc Đời Bạn : Chiến Thắng!

Nắm Lấy Khải Tượng Của Chúa Cho Cuộc Đời Bạn : Chiến Thắng!

Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi, ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chớ chẳng hề ở dưới thấp. —Phục Truyền 28:13

Tôi đã có những chiến thắng lớn trong cuộc đời. Chúa đã giải phóng tôi khỏi rất nhiều tội lỗi, sự trói buộc và thói quen cũ. Niềm vui tự do mà tôi đã kinh nghiệm được thật sự kỳ diệu, đó là điều Chúa muốn tất cả chúng ta kinh nghiệm.

Tôi vẫn có những trận chiến cần chiến thắng và những trở ngại cần vượt qua và tôi chắc chắn là bạn cũng thế. Tôi khích lệ bạn chọn lấy một điều mà bạn muốn bắt đầu cải thiện hôm nay.

Tiếp theo, hãy bắt đầu nhìn bản thân sống trong chiến thắng mà bạn có qua Đấng Christ hôm nay. Hãy nghĩ cuộc đời của bạn sẽ thế nào khi bạn được tự do.

Tôi dùng Phục Truyền 28:13 như một sự khích lệ. Tôi khích lệ bạn đọc toàn bộ chương này. Cơ bản thì chương này nói rằng nếu bạn vâng lời Chúa, Ngài sẽ ban phước cho bạn, và nếu bạn không vâng lời Ngài, bạn sẽ bị rủa sả. Đó là một lời khích lệ đầy năng quyền, bạn có đồng ý không?

Tôi thích làm việc với Chúa để chiến thắng mọi sự và không để kẻ thù cai trị tôi. Đúng vậy, tôi nghĩ hành trình hứng thú nhất trong cuộc sống là đơn giản nói, “Chúa ơi, con muốn thay đổi. Con muốn làm đẹp lòng Ngài.”

Khi bạn có suy nghĩ đó, bạn được tự do khỏi một thứ và rồi đến thứ tiếp theo rồi tiếp theo và rồi bạn sẽ sớm nhận ra rằng bạn đang bước đi trong thẩm quyền bạn có trong Christ.

Đừng sống cuộc đời không có niềm vui của sự tăng trưởng và thay đổi, còn không bạn sẽ bỏ lỡ những điều tốt lành Chúa có thể làm qua bạn.

Hôm nay bạn hãy dành thời gian để hình dung con người bạn muốn trở thành và bắt đầu theo đuổi sự tự do của Chúa. Một ngày một việc bạn và Chúa có thể bất cứ thứ gì!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con tin rằng con có thể kinh nghiệm sự tự do của Ngài. Ngày hôm nay, con xem mình là người tự do mà con có thể trở thành trong Ngài. Xin ban năng lực cho con khi con sống để làm đẹp lòng Ngài và bước đi trong thẩm quyền Ngài đã ban cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon