Bỏ Những Mong Đợi Phi Thực Tế

Mác 10:18, “Ngài bảo người: “Tại sao anh gọi Ta là nhân lành, không có ai nhân lành trừ một mình Đức Chúa Trời.”

Những sự mong đợi phi thực tế có thể nhanh chóng cướp đi sự bình an và vui mừng. Chúng ta thường ước ao một ngày hoàn hào, với những người hoàn hảo, hạnh phúc trọn vẹn trong thế giới toàn của chúng ta. Nhưng chúng ta đều biết rằng đó không phải là thực tế. Trong thực tế, chỉ có Chúa là toàn hảo, còn lại chúng ta đang được xây dựng.

Ma quỷ biết cái gì cướp sự bình an của chúng ta và hắn gài bẫy để chúng ta buồn bực khi những sự mong đợi phi thực tế vỡ vụn.

Sau nhiều năm để cho ma quỷ cướp sự bình an của mình, cuối cùng tôi đã hiểu được: Cuộc sống không toàn hảo, và có những điều xảy ra ngoài kế hoạch và chúng ta không muốn trải qua. Tôi đã có thái độ mới, Thôi, cuộc đời mà! Tôi đã khám phá ra rằng nếu tôi không để những điều này tác động tới, thì chúng không thể làm tôi buồn.

Mọi người đều phải xử lý những sự bất tiện, nhưng ta có thể xử lý chúng và tránh thái độ tồi. Hôm nay, hãy nhớ rằng chỉ có Chúa là toàn hảo và hãy học để tin cậy Ngài. Ngài luôn dẫn dắt bạn vượt qua những hoàn cảnh thất vọng, thêm sức cho bạn và giúp bạn giữ chắc sự bình an của mình.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, chỉ mình Ngài là toàn hảo, con rất vui vì dù con người và hoàn cảnh thất bại, nhưng Ngài thì không bao giờ. Thay vì đặt hy vọng vào những thứ sẽ làm cho thất vọng, con chọn đời sống bình an đến từ việc đặt hyvọng nơi Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon