NỀN TẢNG CỦA HẠNH PHÚC

Lời kết cho mọi điều chúng ta đã nghe nói ở trên: Hãy kính sợ Ðức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn Ngài; đó là trọn phận sự của mỗi người. (Truyền Đạo 12:13)

Tác giả sách Truyền Đạo là một người đã thật sự cố gắng làm mọi thứ để hạnh phúc. Ông có nhiều của cải, quyền lực to lớn và nhiều vợ. Ông kiềm chế bản thân khỏi sự khoái lạc trần tục. Bất cứ điều gì mắt ông muốn là ông nhìn. Ông ăn, uống và nô đùa. Ông có tri thức đồ sộ, sự khôn ngoan và sự tôn trọng nhưng ông lại ghét cuộc sống. Đối với ông mọi thứ bắt đầu có vẻ vô dụng. Ông đã cố tìm hiểu cuộc đời là gì và ông càng ngày càng bị rối.

Cuối cùng, ông đã nhận ra nan đề của ông từ trước đến giờ. Ông đã không làm theo các điều răn của Chúa. Ông ta bất hạnh vì việc đó và ông tuyên bố nền tảng của mọi hạnh phúc là sự vâng lời.

Có rất nhiều, nhiều cá nhân buồn và đau lòng sống đổ lỗi cuộc đời bất hạnh của họ cho người khác và các hoàn cảnh mà không nhận ra rằng lý do họ không thỏa lòng là họ không vâng lời Chúa.

Tôi tin bạn muốn hạnh phúc. Chìa khóa để hạnh phúc là vâng lời Chúa. Truyền Đạo 12:13 nói rằng sự vâng lời là “sự điều chỉnh tất cả những hoàn cảnh không hài hòa.” Có nghĩa rằng bất cứ điều gì nằm ngoài trật tự hay không hài hòa bị như thế là qua sự không vâng lời và chỉ có sự vâng mời mới có thể đem nó trở lại sự hài hòa. Mỗi lần chúng ta vâng lời Chúa, điều gì đó trong cuộc đời chúng ta được cải thiện.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy quyết chí vâng lời Chúa trong mọi sự và niềm vui của bạn sẽ gia tăng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon