Ngài Giữ Chặt Mọi Thứ Với Nhau

Cô-lô-se 1:17, “Ngài hiện hữu trước tất cả vạn vật và vạn vật được giữ vững trong Ngài.”

Cô-lô-se 1:17 là một câu Kinh Thánh rất tuyệt vời. Nó cho ta biết Chúa Giê-su đang giữ vững mọi sự. Chà! Ngay cả những người không nhận ra điều này cũng được Ngài giữ vững.

Hãy suy nghĩ về điều đó. Chúng ta không có thể có hôn nhân tốt lành nếu Chúa Giê-su không giữ vững chúng. Nếu Chúa Giê-su không phát triển các mối quan hệ cá nhân của chúng ta, thì chúng ta sẽ không có các mối quan hệ tốt đẹp. Nếu không có Chúa Giê-su tài chính của chúng ta sẽ là một mớ hỗn độn. Nếu không có Ngài tâm trí và cảm xúc chúng ta chỉ là đồ bỏ. Nếu không có Chúa Giê-su mọi sự đều lộn xộn.

Nếu Chúa Giê-su không phải là điều quan trọng nhất trong đời sống bạn, thì chúng ta cần tái sắp xếp các ưu tiên của mình. Ma-thi- ơ 6:33 bảo chúng ta tìm kiếm Chúa và Vương Quốc của Ngài trước hết vì nếu chúng ta không có điều quan trọng nhất, thì mọi thứ khác sẽ không có trật tự và gây các nan đề cho chúng ta. Cách của Chúa để hiện hữu, làm việc và tìm kiếm Vương Quốc là tìm biết cách Ngài muốn hoàn thành công việc-cách đối xử với con người, cách hành động trong các hoàn cảnh, cách tiêu tiền, kiểu thái độ cần có, và kiểu giải trí tốt nhất cho chúng ta.

Hôm nay hãy bắt đầu bằng cách để Ngài ở chỗ đầu tiên trong cuộc đời bạn. Ngài giữ vững bạn…Ngài đã tạo dựng bạn để đi theo Ngài. Hãy để Ngài trước hết trong cuộc đời bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, không có Ngài con chẳng là gì. Ngài giữ vững con…đúng vậy, Ngài giữ vững mọi sự. Ngài là điều quan trọng nhất trong đời con và con để Ngài trước hết.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon