NGÀI MUỐN CAN DỰ VÀO MỌI VIỆC

Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Chúa dắt dẫn, đều là con của Chúa.  (Rô-ma 8:14)

Được dẫn dắt bởi Thánh Linh có nghĩa cho phép Ngài tham gia vào mỗi quyết định chúng ta đưa ta, cả lớn và nhỏ. Ngài dẫn dắt chúng ta bởi sự bình an và sự khôn ngoan, cũng như bởi Lời của Chúa. Ngài phán trong một tiếng êm dịu và nhỏ nhẹ trong lòng chúng ta, hay điều chúng ta thường gọi là “sự xác chứng bên trong.” Ai trong chúng ta khao khát được Thánh Linh dẫn dắt phải học để đi theo sự xác chứng bên trong và nhanh chóng đáp ứng.

Thí dụ, nếu chúng ta tham gia một cuộc nói chuyện, và chúng ta bắt đầu cảm thấy không thoải mái bên trong, có thể Thánh Linh đang ra hiệu chúng ta rằng chúng ta cần hướng cuộc nói chuyện đi theo một hướng khác hay yên lặng. Nếu chúng ta cảm thấy không thoải mái bên trong khi chúng ta sắp mua một cái gì đó, chúng ta nên chờ đợi và phân biệt tại sao chúng ta không thoải mái. Có lẽ chúng ta không cần món đồ đó, hay có thể chúng ta thấy nó được giảm giá ở một cửa hàng khác, hay có thể không đúng thời điểm để mua.  Không phải lúc nào chúng ta cũng phải biết tại sao; đơn giản chúng ta chỉ cần vâng lời.

Tôi nhớ một lần ở trong một hiệu giày. Tôi đã chọn vài đôi để thử ướm vào, đột nhiên tôi cảm thấy rất khó chịu. Sự khó chịu này tăng lên cho tới khi, cuối cùng, tôi nghe Thánh Linh nói, “Hãy ra khỏi cửa hiệu này.” Tôi nói với Dave chúng tôi phải rời đi, và chúng tôi đi ra ngoài. Tôi không bao giờ biết tại sao, và tôi không cần biết tại sao. Có thể Chúa đã cứu tôi ra khỏi sự tổn hại đang sắp xảy ra, hay có lẽ những người trong cửa hiệp đó tham gia vào việc không đạo đức. Có thể đó chỉ là một bài thử về sự vâng lời. Như tôi đã nói, không phải lúc nào chúng ta cũng phải biết tại sao Chúa dẫn dắt chúng ta theo những cách nhất định. Phần của chúng ta đơn giản là làm theo tiếng phán của Ngài.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Cách tuyệt vời nhất để tôn trọng Chúa là vâng lời Ngài ngay lập tức.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon