NGHE CHÚA QUA LỜI CỦA NGÀI

Xin hoàn thành lời hứa Ngài cho tôi tớ Chúa, là lời hứa dành cho những người kính sợ Ngài. (Thi Thiên 119:38)

Chúa phán với chúng ta qua Lời Ngài và Lời Ngài được thiết kế để giúp đỡ, chỉ dẫn và khích lệ chúng ta trong đời sống hàng ngày. Chúng ta có thể nghe tiếng của Ngài trong mỗi hoàn cảnh vì chúng ta có thể tìm thấy các câu hay các phân đoạn Kinh Thánh để cầu nguyện trong các hoàn cảnh khác nhau. Đôi khi, các câu hay các phân đoạn sẽ cho chúng ta sự chỉ dẫn vô cùng cụ thể, chi tiết. Có lúc chúng ta cần lấy sự khôn ngoan hay một nguyên tắc thuộc linh chung và áp dụng vào vấn đề chúng ta đang xử lý. Thí dụ, bên dưới có liệt kê vài hoàn cảnh và cảm xúc phổ biến, cụ thể mà kẻ thù dùng để đe dọa chúng ta, và những câu Kinh Thánh tương tướng để cầu nguyện trong mỗi trường hợp:

  • Khi bạn đang trải qua một thời kỳ khó khăn hay điều gì đó đang làm cho bạn kiệt quệ, bạn có thể cầu nguyện Ê-sai 40:29: “Ngài ban năng lực cho người kiệt lực; Ngài thêm sức cho kẻ thiếu sức.”
  • Khi bạn lo lắng về tương lai, bạn có thể cầu nguyện Giê-rê-mi 31:17, nói rằng, “Có hi vọng cho tương lai của bạn.”
  • Khi bạn đang vật lộn về tài chính, bạn có thể cầu nguyện Thi Thiên 34:9-10, “Hỡi các thánh, hãy kính sợ CHÚA. Vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì. Sư tử tơ còn thiếu thốn đói khát, nhưng những người cầu khẩn CHÚA không thiếu một điều tốt lành nào.”

Tôi thật sự tin rằng Lời Chúa có câu trả lời cho mỗi câu hỏi của chúng ta và sự khôn ngoan để đáp ứng mỗi nhu cầu.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Cảm xúc có thể dẫn bạn đi sai đường, nhưng Lời Chúa dẫn bạn tới sự an toàn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon