Người Bề Trong Có Khớp Với Bề Ngoài Không?

Người Bề Trong Có Khớp Với Bề Ngoài Không?

Lu-ca 17:21, “Không ai có thể nói: Kìa, Nước Đức Chúa Trời ở đây hoặc ở đó, vì kìa, Nước Đức Chúa Trời ở giữa vòng các người!”

Dôi khi chúng ta ước mọi chuyện thay đổi nhưng không sẵn lòng để làm những thứ bắt buộc để làm mọi chuyện tốt hơn. Trong cuộc đời tôi từng có một thời điểm tôi luôn buồn bực về các hoàn cảnh của mình. Tôi muốn Chúa thay đổi chúng cho tôi, và tôi muốn Ngài cũng thay đổi những người xung quanh tôi nữa. Nhưng rồi Ngài cho tôi thấy rằng tôi cần làm việc thay đổi đời sống nội tại của tôi trước khi tôi có thể trông đợi sự thay đổi thực sự trong đời sống bên ngoài.

Ma-thi-ơ 6:33 nói, “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, và Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa.”

Vậy Vương Quốc của Chúa là gì? Kinh Thánh nói Vương Quốc của Chúa ở trong chúng ta. Nếu bạn đã tiếp nhận Đấng Christ, điều đó có nghĩa Ngài đang sống trong bạn-và Ngài muốn sống trong một căn hộ thuộc linh tốt lành. Đó là lý do đời sống nội tại của bạn rất chi quan trọng với Chúa.

Chúng ta phải tìm kiếm Vương Quốc của Ngài trước hết, để Thánh Linh của Ngài nắm lấy chúng ta ở bên trong. Khi chúng ta để Ngài làm việc trong chúng ta, cuối cùng chúng ta sẽ không thể chứa và nó sẽ tràn ra và thay đổi thế giới xung quanh chúng ta!


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, xin giúp con không bận bịu cố gắng thay đổi những thứ bề ngoài trong khi Ngài đang bảo con tập trung phát triển Vương Quốc của Ngài trong lòng con. Con mời Ngài làm việc trong đời sống nội tại của con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon