NHẬN CHO MÌNH

Ví thử các ngươi làm theo điều Ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu Ta.  (Giăng 15:14)

Trong câu Kinh Thánh hôm nay, Chúa Jêsus nói cho chúng ta biết rằng chúng ta là bạn của Ngài nếu chúng ta vâng lời Ngài. Trong câu tiếp theo Ngài nói Ngài không còn gọi chúng ta là các đầy tớ của Ngài, nhưng gọi là bạn của Ngài. Rõ ràng, Ngài muốn một mối quan hệ cá nhân với chúng ta và Ngài muốn chúng ta thân quen với Ngài. Ngài chứng minh điều này bằng sự thật là Ngài sống trong chúng ta. Còn cách nào khác để một người trở nên riêng tư hơn là sống trong một người khác không?

Nếu Chúa muốn mối quan hệ khoảng cách, kiểu làm ăn, chuyên nghiệp với chúng ta, thì Ngài đã sống cách xa chúng ta. Thỉnh thoảng Ngài ghé thăm nhưng chắc chắn Ngài không đến để sống chung nhà mãi với chúng ta.

Khi Chúa Jêsus chết trên thập tự, Ngài đã mở một con đường cho chúng ta được riêng tư với Chúa toàn năng. Một ý muốn thật tuyệt vời! Chỉ cần suy nghĩ về điều đó, Chúa là người bạn riêng của chúng ta!

Nếu chúng ta biết ai đó quan trọng, chúng ta thích có cơ hội để nói, “Ồ, đúng, đó là bạn tôi. Lúc nào tôi cũng tới nhà anh ấy. Chúng tôi thường tới thăm nhau.” Chúng ta có thể nói điều tương tự về Chúa khi chúng ta làm phần của mình là thông công với Ngài, lắng nghe tiếng Ngài và làm theo điều Ngài nói, và ở trong sự hiện diện của Ngài mỗi ngày.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Bạn có thể có mối quan hệ cá nhân với Chúa; Ngài là Bạn Hữu của bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon