Nhận Lãnh Thánh Linh Và Quyền Năng Để Tha Thứ

Nhận Lãnh Thánh Linh Và Quyền Năng Để Tha Thứ

Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Giăng 20:22

Chúa muốn chúng ta sống với tấm lòng tha thứ. Chúng ta, hết thảy đều phải sẵn lòng chọn lựa để vâng theo lời Chúa và tha thứ cho mọi vấp phạm, từ những điều nhỏ nhất cho đến những điều lớn nhất, dù cho ma quỷ cố gắng nhiều như thế nào để đầu độc suy nghĩ của chúng ta qua sự cay đắng đi nữa. Điều này thường thì nói dễ hơn làm, nhưng Chúa không mong đợi bạn phải làm bằng sức riêng của mình.

Bạn không thể tha thứ nếu không có quyền năng của Đức Thánh Linh. Việc tha thứ là vô cùng khó khăn nếu bạn làm bằng sức riêng của mình, nhưng nếu bạn thật sự sẵn lòng, Ngài sẽ ban Thần của Ngài để giúp đỡ bạn. Bạn chỉ cần khiêm nhường hạ mình và sẵn lòng kêu cầu Ngài để nài xin sự giúp đỡ.

Trong Giăng 20:22, Chúa Giê-su hà hơi trên các môn đồ rồi phán rằng: “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh!”Kế tiếp Ngài dạy họ tha thứ cho người khác.

Ngài phán dạy điều tương tự cho bạn. Ngài muốn đổ đầy bạn với Đức Thánh Linh và ban năng lực cho bạn tha thứ, nhưng bạn phải cầu xin và nhận lãnh Ngài. Nếu bạn sẵn lòng, Chúa sẽ ban cho bạn năng quyền để thoát khỏi mọi sự cay đắng và không tha thứ ở trong tấm lòng của bạn.

Hãy cầu xin Chúa hà hơi để Đức Thánh Linh ngự trị ở trên bạn, để bạn có thể tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thưa Chúa, con sẵn sàng. Xin Ngài hà hơi trên con và đổ đầy con với Thần của Ngài. Con chọn để nhận lãnh quyền năng của Đức Thánh Linh và tha thứ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon