Nhận Sự Chữa Lành Của Chúa Cho Cả Con Người Của Bạn

Nhận Sự Chữa Lành Của Chúa Cho Cả Con Người Của Bạn

Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy. —3 Giăng 1:2

Con người của bạn – linh, hồn, thân-rất giá trị đối với Chúa và đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Ngài. Ngài đã giao phó cho bạn trách nhiệm duy trì, chăm sóc cho từng phần. Nhưng nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, những điều chúng ta làm được là chưa đủ, và chúng ta phải tin cậy Chúa để Chúa làm những điều chỉ Ngài có thể làm được.

Có thể bạn cần một sự chữa lành về thuộc thể, cũng giống như tôi đã từng chống chọi với căn bệnh ung thư vú trong khoảng cuối những năm 1980. Hay bạn cần sự chữa lành về mặt tâm lý, cảm xúc, cũng giống như tôi, vì tôi trải qua nhiều năm bị lạm dụng lúc nhỏ. Cho dù đó là gì đi chăng nữa, lời của Chúa đảm bảo với chúng ta rằng Ngài muốn bạn và tôi kinh nghiệm sức khỏe ở trong mọi phần con người chúng ta.

Khi bạn và tôi bị bệnh hay không khỏe mạnh, dù dưới bất kỳ hình thức nào, điều đó ngăn cản chúng ta làm những việc Chúa đã kêu gọi chúng ta làm và tận hưởng cuộc sống mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chúa đã lên kế hoạch cho một tương lai sáng lạng cho bạn, và khỏe mạnh cả trong thân thể, tâm hồn và tâm linh là một điều quan trọng để sẵn sàng làm bất kỳ điều gì Ngài kêu gọi bạn. Hãy cầu nguyện xin quyền năng sự chữa lành của Ngài hôm nay.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con thật vui mừng vì Ngài quan tâm đến từng lĩnh vực trong con người con. Mọi lĩnh vực nào của đời sống con đã bị hủy hoại, con xin nhận lãnh quyền năng sự chữa lành của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon