Nhận Sự Tha Thứ Và Quên Đi Tội lỗi Của Bạn

Nhận Sự Tha Thứ Và Quên Đi Tội lỗi Của Bạn

. . . Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó (một cách nghiêm túc) nữa. GIÊ-RÊ-MI 31:34

Bất kể vấn đề của bạn là gì hay bạn cảm thấy bản thân tồi tệ như thế nào, thì Đức Chúa Trời yêu bạn và Ngài muốn ở trong mối quan hệ mật thiết với bạn. Trong Chúa Giê-su Christ, Ngài ban cho bạn một đời sống mới. Ngài sẽ ban cho bạn một gia đình mới gồm những người bạn Cơ đốc để yêu thương, chấp nhận, đánh giá cao và hỗ trợ bạn. Bạn sẽ vui hưởng một đời sống đắc thắng qua Chúa Giê-su, Đấng sống bên trong bạn và chăm sóc bạn.

Khi bạn phạm tội, bạn có thể ăn năn và nhận được sự tha thứ. Khi Chúa chỉ cho bạn bất kỳ tội lỗi nào trong đời sống bạn, hãy đồng ý với Ngài và kinh ngạc trước sự tốt lành của Ngài. Chúa không chỉ tha thứ cho chúng ta, mà còn hứa sẽ quên đi tội lỗi của chúng ta.

Sự thương xót của Chúa thật tuyệt vời và khi chúng ta nhận được tình yêu thương, sự tha thứ và sự thương xót của Ngài, và chúng ta có thể học cách ban cho những điều đó cho những người đã làm tổn thương và gây thất vọng trên cuộc đời chúng ta. Nếu bạn tức giận với bất kỳ ai, tôi khuyên bạn nên mở rộng lòng thương xót với họ, là người mà Chúa đã đặt để trong cuộc đời bạn. Bạn càng để tình yêu thương của Chúa tuôn chảy trên bạn và qua bạn đến với những người khác, thì bạn sẽ càng hạnh phúc.


Sự thương xót của Chúa mới luôn mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta có thể tìm thấy một nơi mới để bắt đầu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon