Nhận Ân Sủng Của Chúa

Nhận Ân Sủng Của Chúa

Rô-ma 5:15, “Nhưng ân huệ thì không như sự phạm tội. Vì nếu bởi sự phạm tội của một người mà nhiều người đã chết thì ân sủng của Đức Chúa Trời và tặng phẩm đến từ ân sủng của một Người là Chúa Cứu Thế Giê-su cho nhiều người lại

An sủng là quyền năng của Đức Chúa Trời để sống như cách Ngài đã kêu gọi chúng ta sống. Tuy nhiên, Chúa sẽ không ban ân sủng cho chúng ta để sống ngoài ý muốn của Ngài. Nếu Ngài bảo chúng ta đừng làm cái gì đó mà chúng ta vẫn quyết định làm, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự mất mát đau đớn; mất sự xức dầu.

Ân sủng tức là khả năng. Chúa ban cho chúng ta ân sủng phù hợp với sự kêu gọi của Ngài trên đời sống chúng ta. Khi chúng ta làm việc riêng, chúng ta làm bởi sức riêng. Khi chúng ta đi theo sự dẫn dắt của Ngài, Ngài luôn cung ứng ân sủng và năng lượng để làm điều Ngài kêu gọi chúng ta làm.

Phần tốt nhất là dù chúng ta phải chọn để nhận ân sủng của Ngài, nhưng ta không cần phải làm bất cứ điều gì để kiếm chác ân sủng đó. Khi bạn chọn đi theo sự kêu gọi của Chúa, Ngài sẵn sàng và sẵn lòng giúp bạn. Chúa Giê-su đã chết để che đậy các tội lỗi của bạn để bạn bước đi cách công chính trước mặt Đức Chúa Trời, có thể đến với Thánh Linh, Đấng có thể giúp bạn điều hướng cuộc sống mỗi ngày.

Tôi nài khuyên bạn hôm nay bảo đảm bạn ở vị trí để nhận ân sủng và khả năng của Ngài. Nếu bạn đang cố gắng đeo đuổi đường riêng, hãy nói với Chúa là bạn muốn đi theo Ngài và xin Ngài giúp đỡ. Ngài sẽ luôn thành tín để ban ân sủng cho bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, con không thể sống thành công nếu không có ân sủng của Ngài trong cuộc đời con. Con muốn đi theo sự kêu gọi của Ngài, và con xin Ngài giúp con sống mỗi ngày theo như cách Ngài muốn con sống.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon