Nhận Tình Yêu Của Chúa

Nhận Tình Yêu Của Chúa

. . . vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. RÔ-MA 5:5

Kinh thánh dạy rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta. Điều này đơn giản có nghĩa là khi Chúa, trong thân vị của Đức Thánh Linh, đến ngự trong lòng chúng ta bởi đức tin của chúng ta nơi Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ, thì Ngài mang theo tình yêu thương cùng với Ngài, bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương (1 Giăng 4:8).

Điều quan trọng là cần phải xem chúng ta đang làm gì với tình yêu thương mà Chúa đã ban cho chúng ta cách nhưng không đó. Có phải chúng ta đang chối bỏ nó bởi vì chúng ta không nghĩ rằng mình đủ giá trị để được yêu thương hay không? Chúng ta có nghĩ rằng Chúa cũng giống như những người đã khước từ và làm tổn thương chúng ta hay không? Hay chúng ta đang đón nhận tình yêu thương của Ngài bằng đức tin, tin rằng Chúa vĩ đại hơn những thất bại và yếu đuối của chúng ta?

Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta có thể yêu chính mình—không phải theo cách ích kỷ, coi mình là trung tâm, sống buông thả, nhưng theo cách cân bằng, tin kính, khẳng định sự sáng tạo của Chúa về cơ bản là tốt lành và đúng đắn.

Kế hoạch của Chúa là: để chúng ta nhận được tình yêu thương của Ngài, yêu chính bản thân mình theo cách tin kính, đáp lại Chúa bằng tình yêu rời rộng, và sau đó yêu thương tất cả những người bước vào cuộc đời chúng ta.


Khi Chúa vươn đến và yêu thương chúng ta, Ngài đang muốn bắt đầu một chu kỳ không chỉ ban phước cho chúng ta mà còn cho nhiều người khác nữa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon