Nhờ Đấng Christ Ban Thêm Sức Cho Bạn

Nhờ Đấng Christ Ban Thêm Sức Cho Bạn

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. —Phi-líp 4:13

Phi-líp 4:13 là một câu Kinh Thánh rất nổi tiếng thường bị trích dẫn ra khỏi mạch văn. Câu này nói, “Tôi có thể làm mọi sự nhờ Đấng Christ ban thêm sức mạnh cho tôi.” Điều đó không có nghĩa bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn quyết định là vì bạn muốn làm. Phao-lô đang nói cụ thể, rằng qua quyền năng của Đấng Christ ông có thể thỏa lòng dù hoàn cảnh của ông có thế nào đi nữa.

Tôi có tin rằng, bởi ân sủng của Chúa, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì ta cần làm trong đời sống. Tôi nghĩ đó là lối suy nghĩ chúng ta cần có. Không có điều gì là quá nhiều cho bạn nếu bạn tin cậy Chúa. Bạn có xử lý bất cứ thứ gì cản trở mình vì Chúa hứa Ngài sẽ không bao giờ để chúng ta chịu quá sức mình đâu.

Nên bạn hãy giữ một thái độ tích cực dù hiện tại bạn đang ở chỗ nào, dù chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời bạn đi nữa. Hãy vui mừng lên-Chúa ở về phía bạn. Hãy thôi buồn về những thứ mà bạn không thể làm gì.

Chúa muốn bạn biết rằng Ngài có một kế hoạch cho đời sống bạn, và Ngài muốn bạn chấp nhận kế hoạch độc đáo của Ngài cho bạn và không so sánh kế hoạch của bạn với kế hoạch của người khác. Bạn phải tin cậy Chúa biết về điều bạn cần và những gì bạn có thể xử trí nhiều hơn là bạn biết. Sau cùng, Ngài biết bạn rõ hơn bạn biết bạn!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn sự thỏa lòng của con đến từ Ngài giống như Phao-lô, không phải từ các hoàn cảnh của con. Xin chỉ cho con mỗi ngày, rằng kế hoạch của Ngài dành cho con là toàn hảo và rằng con không cần phải lo lắng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon