Nhớ Lại Các Thành Công Quá Khứ

Nhớ Lại Các Thành Công Quá Khứ

1 Sa-mu-ên 17:37, “Đa-vít nói tiếp, ‘Đức Giê-hô-va đã giải cứu con khỏi vuốt sư tử và gấu, thì Ngài cũng sẽ giải cứu con khỏi tay tên Phi-li-tin.” Và Sau-lơ nói với Đa-vít: “Hãyđi, nguyện Đức Giê-hô-va ở với con!’”

Thành thật thì nhiều người trong chúng ta là những người suy nghĩ tiêu cực khi ta ở trong các hoàn cảnh thách thức. Nhưng để vượt qua những thời điểm thử luyện, bạn phải lấy các suy nghĩ tiêu cực của bạn và biến chúng thành các suy nghĩ tích cực.

Chúa muốn đem bạn đi trên “hành trình chân lý,” qua việc nghiên cứu Lời Ngài, là việc sản sinh ra những kết quả kì diệu. Nó sẽ giúp bạn sàng lọc các suy nghĩ tiêu cực và cho bạn khả năng để nhìn thấy điều tích cực trong hoàn cảnh của bạn.

Làm một người tích cực là một điều đầy năng quyền. Và một phần quan trọng của việc làm người tích cực là nhắc bản thân về các thành công trong quá khứ.

Khi Đa-vít đối diện tên khổng lồ Gô-li-át, ông nhớ lại con sư tử và con gấu mà ông đã đánh bại, điều đó cho ông can đảm trong hoàn cảnh hiện tại.

Nếu hiện tại bạn đang trải qua thời điểm khó khăn, hãy để tôi nhắc bạn rằng chắc chắn đây không phải là thách thức đầu tiên bạn đã đối diện. Lần thách thức gần nhất bạn đã sống sót (chắc chắn qua đó bạn học được những bài học giá trị) và lần này bạn cũng sẽ sống sót.

Giống Đa-vít, bạn hãy nhớ lại các thành công quá khứ của mình. Rồi hãy đến với Lời Chúa và xem điều Chúa nói. Những ngày tốt đẹp hơn đang đến. Chúa hứa điều đó!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, đôi khi hoàn cảnh trước mặt con trông thật bất năng, nhưng Ngài đã dìu dắt con vượt qua những lúc khó khăn trong quá khứ, và con biết Ngài có thể làm lại việc đó. Xin giúp con nhớ lại các thành công quá khứ và suy nghĩ tích cực về hoàn cảnh hiện tại của con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon