Như Điều Ngươi Tin

Như Điều Ngươi Tin

Ma-thi-ơ 8:13, “Đức Giê-su phán bảo viên đội trưởng: Hãy đi! Con sẽ được như điều mình tin. Ngay giờ đó người đầy tớ của ông được lành.”

Nhiều năm trước, tôi cực kỳ tiêu cực vì cớ sự lạm dụng hủy hoại đã xảy ra trong quá khứ của tôi. Hậu quả là tôi mong người ta làm tôi tổn thương, và họ đã làm thế. Tôi mong người ta không thành thật, và họ thật như thế. Tôi sợ tin để tin là điều tốt có thể xảy ra. Tôi đã nghĩ là tôi đang bảo vệ bản thân khỏi tổn thương bằng cách không mong đợi điều tốt đẹp xảy ra. Nhưng khi tôi thật sự nghiên cứu Lời Chúa và tin cậy Chúa phục hồi đời sống tôi, tôi đã bắt đầu nhận ra rằng tất cả những sự tiêu cực của tôi phải ra đi.

Trong Ma-thi-ơ 8:13, Chúa Giê-su nói chúng ta sẽ được như điều mình tin. Tôi đã tin mọi sự là tiêu cực, nên tự nhien nhiều điều tiêu cực đã xảy ra với tôi. Tôi đã quyết định tôi muốn những điều tích cực xảy ra với mình, nên tôi bắt đầu đặt đức tin nơi Chúa, tin rằng Ngài sẽ làm những điều tích cực trong đời sống tôi, và theo thời gian, tôi đã nhận các kết quả tích cực!

Bạn có đang liên tục kinh nghiệm những điều tiêu cực và thắc mắc tại sao? Có lẽ bạn cần bắt đầu tin những điều khác biệt. Hãy bắt đầu tin cậy Chúa và tin điều tốt nhất. Rồi xem Ngài hành động theo đức tin của bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, con muốn loại bỏ tất cả sự tiêu cực và bắt đầu tin những điều tốt hơn. Xin giúp con nhen lại đức tin của mình, tin rằng Ngài có thể làm những điều lớn lao trong đời sống con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon